HOTĂRÎREA nr. 786 din 30 decembrie 1993pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum şi componenta, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 24 februarie 1994    Guvernul României hotărăşte: Se aprobă Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum şi componenta, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, anexa la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează: ------------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan OanceaMinistrul apelor, pădurilor şiprotecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistrul lucrărilor publice şiamenajării teritoriului,Marin CristeaSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  AnexăREGULAMENT 30/12/1993