LEGE nr. 431 din 27 iunie 2002privind înfiinţarea comunei Vulcana-Pandele, judeţul Dambovita
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 10 iulie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Vulcana-Pandele, judeţul Dambovita, având în componenta satele: Vulcana-Pandele, Gura Vulcanei, Toculesti şi Laculete-Gara. Reşedinţa comunei Vulcana-Pandele se stabileşte în satul Vulcana-Pandele. (2) Comuna Branesti are în componenta satele Branesti şi Priboiu, iar ca reşedinţa satul Branesti.  +  Articolul 2 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor publice locale în comuna Vulcana-Pandele, judeţul Dambovita, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Vulcana-Pandele.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Judeţean Dambovita şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Dambovita şi Consiliul Local al Comunei Branesti, vor repartiza veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Branesti între comunele prevăzute la art. 1. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Vulcana-Pandele vor fi administrate şi gestionate prin autorităţile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe salarii, în limitele prevederilor aprobate în anul 2002, pe ansamblul judeţului Dambovita. (3) Bugetul comunei Vulcana-Pandele pe anul 2002 se va elabora de către delegaţii prevăzuţi la alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Dambovita. (4) Operaţiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Branesti şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Vulcana-Pandele.  +  Articolul 4Până la noile alegeri locale autorităţile administraţiei publice locale din comuna Branesti, judeţul Dambovita, vor funcţiona în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 5Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------------