HOTĂRÂRE nr. 668 din 20 iunie 2002privind aprobarea acordului de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 8 iulie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 13 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.----------- Notă *) Anexa se comunică persoanelor juridice interesate.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul industriei şi resurselor,Iulian Iancu,secretar de statPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana StratulatMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu------------