HOTĂRÎREA nr. 772 din 30 decembrie 1993pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind returnarea - readmisia cetăţenilor celor două tari, care au intrat ilegal sau a căror şedere pe teritoriul celuilalt stat a devenit ilegala
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 21 ianuarie 1994    Guvernul României hotărăşte: Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind returnarea - readmisia cetăţenilor celor două tari, care au intrat ilegal sau a căror şedere pe teritoriul celuilalt stat a devenit ilegala, semnat la Bratislava la 20 septembrie 1993. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de interne,George Ioan Danescup. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Marcel Dinu,secretar de statACORD 20/09/1993