ORDIN nr. 816 din 19 iunie 2002pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentantelor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum şi a personalului acestora
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 4 iulie 2002    Ministrul finanţelor publice,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) lit. k) şi alin. (3) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002, precum şi ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentantelor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum şi a personalului acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Certificatele de cota zero a taxei pe valoarea adăugată pentru închirierea de spaţii misiunilor diplomatice sau personalului acestora, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile până la expirarea contractelor în baza cărora au fost eliberate.  +  Articolul 3Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  AnexăNORMA 19/06/2002