ORDIN nr. 92 din 10 mai 2002privind punerea în aplicare a regulamentelor Consiliului Concurentei, elaborate în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENTEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 2 iulie 2002    Preşedintele Consiliului Concurentei,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) şi (2) şi ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, precum şi ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,având în vedere Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 84/2002,emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma aprobării în plenul Consiliului Concurentei şi avizului favorabil al Consiliului Legislativ, se pun în aplicare următoarele regulamente:- Regulament privind ajutorul de stat regional şi ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii;- Regulament privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate;- Regulament privind ajutorul de stat pentru instruirea angajaţilor;- Regulament privind ajutorul de stat pentru cercetare şi dezvoltare;- Regulament cu privire la ajutorul de stat pentru protecţia mediului.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi regulamentele vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,THEODOR VALENTIN PURCAREAREGULAMENT 10/05/2002REGULAMENT 10/05/2002REGULAMENT 10/05/2002REGULAMENT 10/05/2002REGULAMENT 10/05/2002