LEGE nr. 366 din 7 iunie 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 154/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002



    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 154 din 21 noiembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 29 noiembrie 2001, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 6, articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Serviciul de Informaţii Externe avizează accesul la documente secrete, cifrul de stat şi armament pentru personalul din cadrul ministerelor şi al altor instituţii publice, care desfăşoară activitate de lungă durata în afară tarii, cu excepţia celui aparţinând Ministerului Apărării Naţionale."2. La articolul I punctul 9, alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Selecţionarea, încadrarea, acordarea gradelor şi înaintarea în grad şi în funcţii, transferarea, trecerea în rezerva, încetarea sau desfacerea contractului individual de muncă al personalului Serviciului de Informaţii Externe se fac potrivit legii, Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, Statutului cadrelor militare şi regulamentelor militare, precum şi altor dispoziţii legale. Serviciul de Informaţii Externe tine evidenta funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, prin structurile proprii, prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici."3. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 22 va avea următorul cuprins:"(2) Terenurile şi clădirile unde îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Informaţii Externe sunt bunuri proprietate publică a statului."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PAUL PACURARUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUC--------