LEGE nr. 391 din 14 iunie 2002privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 36 din 30 ianuarie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, emisă în temeiul art. 1 lit. B pct. 19 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 4, articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. i se încredinţează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul tarii, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz în plic şi instant lottery.Compania Naţionala «Loteria Română» - S.A. poate organiza şi exploata jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. 1.Compania Naţionala «Loteria Română» - S.A. poate organiza şi exploata, în asociere cu alte persoane juridice, jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. 1 şi 2, numai pe bază de licenţă obţinută în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Compania Naţionala «Loteria Română» - S.A. beneficiază de licenţă pentru jocurile de noroc desfăşurate în condiţiile alin. 1 şi 2, prin efectul prezentei ordonanţe."2. La articolul I punctul 6, partea introductivă va avea următorul cuprins:"La articolul 9 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:"3. În cuprinsul ordonanţei denumirea Ministerul Finanţelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Finanţelor Publice.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------