HOTĂRÂRE nr. 23 din 25 iunie 2002privind constituirea Comisiei pentru elaborarea propunerii legislative privind revizuirea Constituţiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 27 iunie 2002  În temeiul prevederilor art. 64 din Constituţia României,Parlamentul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se constituie Comisia pentru elaborarea propunerii legislative privind revizuirea unor texte din Constituţia României, adoptată în şedinţa Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 şi aprobată prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991. (2) Iniţiativa privind revizuirea Constituţiei aparţine parlamentarilor, în condiţiile art. 146 alin. (1) din Constituţie. (3) Comisia va elabora propunerea legislativă pe baza şi în limitele domeniilor şi obiectivelor de revizuire stabilite prin acordul politic al partidelor reprezentate în Parlament şi al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.  +  Articolul 2 (1) Comisia prevăzută la art. 1 se compune din: a) 21 deputaţi şi senatori, cu drept de vot; b) un membru al Guvernului; c) un reprezentant desemnat de Preşedintele României; d) Avocatul Poporului. (2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din preşedinte, 4 vicepreşedinţi şi 2 secretari. (3) Componenta nominală a Comisiei şi a biroului sau este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) În condiţiile în care unul dintre membrii Comisiei se afla în imposibilitatea de a participa la lucrări, partidele politice sau grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor. (5) Convocarea şedinţelor Comisiei se face cu cel puţin 3 zile înainte de către preşedintele acesteia sau, în lipsa lui, de un vicepreşedinte care îl înlocuieşte. (6) Pentru ca şedinţele Comisiei să aibă loc este necesară participarea a cel puţin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot care o compun. (7) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot ai Comisiei.  +  Articolul 3 (1) Şedinţele Comisiei nu sunt publice. (2) În interesul desfăşurării lucrărilor Comisia poate invita sa participe la dezbateri specialişti sau reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai unor organizaţii neguvernamentale. (3) Condiţiile în care reprezentanţii mijloacelor de informare în masa au acces la lucrările Comisiei se stabilesc de plenul acesteia. (4) Votul în Comisie este deschis. (5) Lucrările Comisiei se înregistrează şi se stenografiaza.  +  Articolul 4În activitatea sa Comisia va putea utiliza un grup de specialişti desemnaţi după cum urmează: a) câte 2, de către partidele politice reprezentate în Parlament sau grupurile parlamentare; b) câte 1, de către birourile permanente ale celor două Camere, Guvern, Administraţia Prezidentiala şi Consiliul Legislativ.  +  Articolul 5 (1) Comisia va elabora propunerea legislativă privind revizuirea Constituţiei până la data de 15 noiembrie 2002. (2) Comisia va depune proiectul de revizuire la birourile permanente ale celor două Camere, care îl vor pune la dispoziţie partidelor politice şi grupurilor parlamentare semnatare ale acordului politic, în vederea iniţierii revizuirii Constituţiei în condiţiile art. 146 alin. (1) din Constituţie. (3) Biroul permanent al Camerei sesizate va trimite propunerea legislativă privind revizuirea Constituţiei la Consiliul Legislativ, spre avizare, şi o va depune la Curtea Constituţională pentru a se pronunţa asupra constituţionalităţii sale. (4) Propunerea legislativă privind revizuirea Constituţiei nu se mai supune examinării altor comisii parlamentare şi va fi susţinută în plenul Camerei sesizate de către membrii Comisiei. (5) În cadrul dezbaterilor pot interveni, pentru explicaţii tehnice, specialiştii utilizaţi de Comisie în activitatea de elaborare a propunerii legislative. (6) Comisia prevăzută la art. 1 va elabora şi proiectul de lege cu privire la organizarea şi desfăşurarea referendumului asupra legii de revizuire adoptate de Parlament. (7) Activitatea Comisiei încetează la data sesizării Parlamentului cu proiectul de lege cu privire la organizarea şi desfăşurarea referendumului asupra legii de revizuire.  +  Articolul 6Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea activităţii Comisiei.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA  +  Anexă                        COMPONENTA NOMINALĂ         a Comisiei pentru elaborarea propunerii legislative privind               revizuirea Constituţiei şi a biroului acesteia
                   
    I.Componenţa comisiei:    
    1.Valer Dorneanu-deputat - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat şi umanist)
    2.Rodica Stănoiu-senator - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat şi umanist)
    3.Doru Ioan Tărăcilă-senator - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat şi umanist)
    4.Ionel Olteanu-deputat - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat şi umanist)
    5.Ion Predescu-senator - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat şi umanist)
    6.Ion Neagu-deputat - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat şi umanist)
    7.Antonie Iorgovan-senator - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat şi umanist)
    8.Minodora Cliveti-deputat - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat şi umanist)
    9.Mihaela Muraru-Mândrea-deputat - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat şi umanist)
    10.Lucian Augustin Bolcaş-deputat - Grupul parlamentar al P.R.M.
    11.Văsălie Moiş-deputat - Grupul parlamentar al P.R.M.
    12.Ruxandra Florina Jipa-deputat - Grupul parlamentar al P.R.M.
    13.Aron Belaşcu-senator - Grupul parlamentar al P.R.M.
    14.Viorel Dumitrescu-senator - Grupul parlamentar al P.R.M.
    15.Emil Boc-deputat - Grupul parlamentar al P.D.
    16.Ioan Onisei-deputat - Grupul parlamentar al P.D.
    17.Mircea Ionescu-Quintus-senator - Grupul parlamentar al P.N.L.
    18.Valeriu Stoica-deputat - Grupul parlamentar al P.N.L.
    19.Varga Atilla-deputat - Grupul parlamentar al U.D.M.R.
    20.Eckstein Kovacs Peter-senator - Grupul parlamentar al U.D.M.R.
    21.Varujan Pambuccian-deputat - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale
    22.Acsinte Gaspar-ministru pentru relaţia cu Parlamentul
    23.Mihai Constantinescu-consilier prezidenţial
    24.Ioan Muraru-Avocatul Poporului
    II.Componenţa biroului Comisiei
    1.Preşedinte-Valer Dorneanu-deputat, Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat şi umanist)
    2.Vicepreşedinte-Doru Ioan Tărăcilă-senator, Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat şi umanist)
    3.Vicepreşedinte-Lucian Augustin Bolcaş-deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.
    4.Vicepreşedinte-Emil Boc-deputat, Grupul parlamentar al P.D.
    5.Vicepreşedinte-Valeriu Stoica-deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.
    6.Secretar-Ion Predescu-senator, Grupul parlamentar al P.S.D. (social democrat şi umanist)
    7.Secretar-Varga Atilla-deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.
  --------