HOTĂRÎREA nr. 758 din 30 decembrie 1993pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegator
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 1 februarie 1994    Guvernul României hotărăşte:Se aprobă Metodologia privind întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegator, anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  Anexa 1METODOLOGIE 30/12/1993