ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 13 iunie 2002pentru modificarea Legii apărării naţionale a României nr. 45/1994
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 21 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea apărării naţionale a României nr. 45/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Organele militare teritoriale au în compunere: centre militare zonale, centre militare judeţene şi centre militare ale sectoarelor municipiului Bucureşti."2. La articolul 35, literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:"d) întocmesc, actualizează şi pun la dispoziţie centrelor militare judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti monografia economico-militară a unităţilor administrativ-teritoriale respective; e) asigura centrelor militare zonale, judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti terenurile, localurile, instalaţiile de telecomunicaţii, dotările şi fondurile necesare desfăşurării activităţii acestora, potrivit normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului;"PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------