RECTIFICARE nr. 290 din 15 mai 2002
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 12 iunie 2002    În anexa nr. 5 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, se fac următoarele rectificari:- la pag. 13, la titlul coloanei 1, în loc de: Denumirea unităţii de învăţământ care se desfiinţează se va citi: Denumirea unităţii de învăţământ;- la pag. 13, la titlul coloanei a 4-a, în loc de: Denumirea unităţii care se înfiinţează se va citi: Denumirea staţiunii/fermei.──────────────────────