HOTĂRÂRE nr. 578 din 13 iunie 2002privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 14 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, şi ale art. 37 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, compus din 13 corpuri cu o suprafaţa construită totală de 14.594 mp şi terenul aferent în suprafaţa de 54.000 mp, situat în municipiul Bucureşti, Splaiul Unirii, împreună cu mijloacele fixe aferente, din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în vederea finalizarii construcţiei noului sediu al Guvernului. (2) Se aprobă trecerea obiectivului de investiţii, proprietate publică a statului, având o suprafaţa construită de 3.006 mp, situat în municipiul Bucureşti, Splaiul Unirii, împreună cu mijloacele fixe aferente, din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în vederea finalizarii construcţiei noului sediu al Guvernului. (3) Prin legile bugetare se vor asigura fondurile necesare pentru realizarea lucrărilor sau pentru rambursarea creditelor în cazul realizării pe bază de credite bancare.  +  Articolul 2Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002 cu suma de 48,2 miliarde lei la capitolul 51.01 "Autorităţi publice", titlul "Cheltuieli de capital", pentru finanţarea lucrărilor de proiectare şi de execuţie la imobilul prevăzut la art. 1, prin diminuarea cu suma de 43 miliarde lei a bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2002, de la capitolul 59.01 "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret", titlul "Cheltuieli de capital", şi cu suma de 5,2 miliarde lei a bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării, de la capitolul 71.01 "Cercetare ştiinţifică", titlul "Cheltuieli de capital".  +  Articolul 3Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art. 1 alin. (1) şi (2) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar de la data transmiterii.  +  Articolul 4 (1) Lista-sinteza a cheltuielilor de investiţii, anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobată prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, se modifica corespunzător prevederilor art. 2, intocmindu-se fişa obiectivului de investiţii. (2) Listele-sinteza ale cheltuielilor de investiţii, anexe la bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor şi la bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, se modifica corespunzător prevederilor art. 2, modificandu-se şi fişele obiectivelor de investiţii respective.  +  Articolul 5Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat şi în bugetele pe anul 2002 ale Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  +  Articolul 6Sediul Bibliotecii Naţionale, inclusiv corpul de clădire destinat funcţionarii Institutului Naţional de Informare şi Documentare vor fi asigurate prin preluarea unor imobile adecvate, conform metodologiei legale.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul pentru coordonarea Secretariatului Generalal Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitrea─────────────────────