ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 mai 2002pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 31 mai 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Anexa nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, se modifica în sensul că poziţia nr. 16, referitoare la Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, se elimina.  +  Articolul 2În urma modificării prevăzute la art. I Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice rămâne, ca unitate fără personalitate juridică, în structura Regiei Naţionale a Pădurilor.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu-------