HOTĂRÂRE nr. 468 din 16 mai 2002privind transmiterea imobilelor situate în comunele Brebeni şi Potcoava, judeţul Olt, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în proprietatea publică a comunei Brebeni, respectiv în proprietatea publică a comunei Potcoava, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebeni, respectiv în administrarea Consiliului Local al Comunei Potcoava
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 29 mai 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilelor situate în comunele Brebeni şi Potcoava, judeţul Olt, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în proprietatea publică a comunei Brebeni, judeţul Olt, respectiv în proprietatea publică a comunei Potcoava, judeţul Olt, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebeni, judeţul Olt, respectiv în administrarea Consiliului Local al Comunei Potcoava, judeţul Olt.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii.  +  Articolul 3Patrimoniul Ministerului Finanţelor Publice se diminuează cu valoarea de inventar a imobilelor de la data transmiterii.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexă
               
    DATELE DE IDENTIFICARE  a imobilelor situate în comunele Brebeni şi Potcoava, judeţul Olt, care se transmit din administrarea Ministerului Finanţelor Publice  în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebeni, respectiv în administrarea Consiliului Local al Comunei Potcoava
    Nr. crt.Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilul şi numărul de inventar al acestuia conform Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2001Persoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    1.Comuna Brebeni, judeţul OltMinisterul Finanţelor Publice Anexa nr. 11, număr inventar M.F.P. 35.943, cod clasificare 8.29.06Consiliul Local al Comunei Brebeni, judeţul Olt- Suprafaţa construită desfăşurată = 94 m2
    - Situat la etaj
    - Alcătuit din 7 camere, hol şi grup sanitar
    2.Comuna Potcoava, judeţul OltMinisterul Finanţelor Publice Anexa nr. 11, număr inventar M.F.P. 35.945, cod clasificare 8.29.06Consiliul Local al Comunei Potcoava, judeţul Olt- Suprafaţa construită desfăşurată = 96 m2
    - Alcătuit din 4 camere şi hol
  ---------