HOTĂRÂRE nr. 410 din 25 aprilie 2002privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate sa funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 60 alin. (4) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate sa funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate sa funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Se aprobă specializările autorizate sa funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior particular prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Structurile şi specializările prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 funcţionează începând cu anul universitar 2002-2003 la anul întâi de studii şi, după caz, la ceilalţi ani de studii.  +  Articolul 4 (1) La specializările acreditate în limba română se pot organiza activităţi şi în limbi străine de circulaţie internationala, inclusiv prin programe de studiu complementar sau direcţii de studiu, cu aprobarea senatului instituţiei de învăţământ superior. (2) În cadrul specializărilor "Institutori - învăţământ preşcolar" şi "Institutori - învăţământ primar" pregătirea în domeniul limbilor străine de circulaţie internationala se formează prin direcţii de studiu.  +  Articolul 5 (1) Specializările prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 535/1999 privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu se regăsesc în anexele nr. 1-3 intră în lichidare începând cu anul universitar 2002-2003, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere. (2) Instituţiile de învăţământ superior particular prevăzute în anexa nr. 4 intră în lichidare începând cu anul universitar 2002-2003, în sensul că acestea nu mai organizează admitere.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1                   INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT                   1. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUREŞTI  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ │ │Electrotehnica generală │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Construcţii electrotehnice │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Acţionari electrice │A │ 5 │Zi ││ │Facultatea de ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 1 │Electrotehnica │Metrologie în industria electrica │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul electric, │ │ │ ││ │ │electronic şi energie │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie matematica │A │ 5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electroenergetica │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Hidroenergetica │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Facultatea de │Termoenergetica │A │ 5 │Zi ││2 │Energetica ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Energetica nucleara │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Energetica industriala │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica industriala │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul electric, şi │ │ │ ││ │ │energetic │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │AP│ 5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Facultatea de │Calculatoare │A │ 5 │Zi ││ 3 │Automatica şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Calculatoare │Automatica │A │ 5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electronică │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Telecomunicaţii │A │ 5 │Zi ││ │Facultatea de ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Electronică şi │Microtehnologii │A │ 5 │Zi ││ │Telecomunicaţii├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie Fizica │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul electric, │ │ │ ││ │ │electronic şi energetic │AP│ 5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi echipamente tehnice │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Facultatea de │Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice │A │ 5 │Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Mecanică │Mecanică fina │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilaje şi instalaţii de proces │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Mecatronica │AP│ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │AP│ 5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │A │ 5 │Zi ││6 │Facultatea de ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ingineria şi │Maşini şi sisteme de producţie │A │ 5 │Zi ││ │Managementul ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Sistemelor │Utilajul şi tehnologia sudarii │A │ 5 │Zi ││ │Tehnologice ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică industriala │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Roboti industriali │A │ 5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│7 │Facultatea de │Maşini şi instalaţii pentru agricultura şi │ │ │ ││ │Ingineria │industria alimentara │A │ 5 │Zi ││ │Sistemelor ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Biotehnice │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │AP│ 5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│8 │Facultatea de │Autovehicule rutiere │A │ 5 │Zi ││ │Transporturi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Material rulant de cale ferată │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria transporturilor │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Telecomenzi şi electronică în transporturi │A │ 5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│9 │Facultatea de │Construcţii aerospatiale │A │ 5 │Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Aerospatiala │Sisteme de propulsie │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Echipamente şi instalaţii de bord │A │ 5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│10 │Facultatea de │Ingineria materialelor │A │ 5 │Zi ││ │Ştiinţa şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ingineria │Ingineria proceselor metalurgice │A │ 5 │Zi ││ │Materialelor ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria procesarii materialelor │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie medicală │AP│ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în industria chimica │ │ │ ││ │ │şi de materiale │A │ 5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│11 │Facultatea de │Ingineria şi chimia substanţelor anorganice │A │ 5 │Zi ││ │Chimie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Industriala │Ingineria şi chimia substanţelor organice │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi chimia compusilor │ │ │ ││ │ │macromoleculari │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie chimica │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie biochimica │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Chimie alimentara │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Prelucrarea petrolului, petrochimie şi │ │ │ ││ │ │carbochimie │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în industria chimica │ │ │ ││ │ │şi de materiale │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│12 │Facultatea de │Inginerie electrica şi calculatoare │ │ │ ││ │Inginerie în │(în limbile engleza, franceza şi germană) │A │ 5 │ Zi ││ │Limbi Străine ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie mecanică (în limbile engleza │ │ │ ││ │ │şi franceza) │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie chimica (în limbile engleza │ │ │ ││ │ │şi franceza) │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria materialelor (în limbile engleza │ │ │ ││ │ │şi franceza) │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul electric, │ │ │ ││ │ │electronic şi energetic (în limba germană) │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │ │ │ ││ │ │(în limba germană) │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică industriala │ │ │ ││ │ │(în limba germană) │A │ 5 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘        B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│Facultatea/ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│Colegiul │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Facultatea de │Tehnologii metalurgice │AP│ 3 │Zi ││ │Ştiinţa şi │ │ │ │ ││ │Ingineria │ │ │ │ ││ │Materialelor │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │Tehnologie chimica │A │ 3 │Zi ││ │Chimie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Industriala │Tehnici de laborator │AP│ 3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│3 │Colegiul │Automobile │A │ 3 │Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Tehnic nr. 1 │Optometrie │AP│ 3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Exploatarea maşinilor şi utilajelor │A │ 3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Trafic urban │A │ 3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia transporturilor │AP│ 3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Materiale şi defectoscopie │A │ 3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia prelucrării materialelor │A │ 3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologii de mecanică fina │A │ 3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Exploatarea fermelor agricole (la Buzau) │AP│ 3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│4 │Colegiul │Tehnica de calcul │A │ 3 │Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Tehnic nr. 2 │Maşini şi aparate electrice │A │ 3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Controlul calităţii şi metrologie │A │ 3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Transportul şi distribuţia energiei electrice│A │ 3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Energetica industriala │A │ 3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Centrale termo- şi hidroelectrice │A │ 3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electronică aplicată │A │ 3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Comunicaţii şi exploatare poştală │A │ 3 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘        2. UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI   A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Facultatea de │Construcţii civile, industriale şi agricole │A │ 5 │Zi ││ │Construcţii ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Civile, │Inginerie urbana şi dezvoltare regionala │A │ 5 │Zi ││ │Industriale şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Agricole │Inginerie economică în construcţii │A │ 5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │Construcţii hidrotehnice │A │ 5 │Zi ││ │Hidrotehnica ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie sanitară şi protecţia mediului │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie matematica │AP│ 5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│3 │Facultatea de │Cai ferate, drumuri şi poduri │A │ 5 │Zi ││ │Cai Ferate, │ │ │ │ ││ │Drumuri şi │ │ │ │ ││ │Poduri │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│4 │Facultatea de │Instalaţii pentru construcţii │A │ 5 │Zi ││ │Instalaţii │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Instalaţii şi echipamente pentru protecţia │ │ │ ││ │ │atmosferei │A │ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│5 │Facultatea de │Utilaje pentru construcţii │A │ 5 │ Zi ││ │Utilaj ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Tehnologic │Ingineria şi managementul resurselor │ │ │ ││ │ │tehnologice în construcţii │A │ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│6 │Facultatea de │Geodezie │A │ 5 │ Zi ││ │Geodezie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Cadastru │A │ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│7 │Departamentul │Inginerie civilă (în limbile engleza │ │ │ ││ │de Inginerie │şi franceza) │A │ 5 │Zi ││ │Civilă ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Instalaţii pentru construcţii (în limba │ │ │ ││ │ │franceza) │A │ 5 │Zi ││ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘   B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ Colegiul │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Colegiul │Tehnologia construcţiilor │A │ 3 │ Zi ││ │Universitar de ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Construcţii │Organizarea şi economia construcţiilor │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Lucrări edilitare │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Construcţii şi lucrări hidrotehnice │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Drumuri şi poduri │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Cai ferate şi lucrări de arta │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Instalaţii │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Mecanizarea construcţiilor │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Topografie │A │ 3 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘     3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- │ │Nr.│Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Arhitectura │A │6 │Zi ││ │Arhitectura ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Design interior │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Urbanism │AP│ 5 │Zi ││ │Urbanism │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘      B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ Colegiul │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤ │ 1 │Colegiul │Arhitectura clădirilor │A │3 │Zi ││ │Universitar de ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Arhitectura şi │Arhitectura de interior şi mobilier │AP│3 │Zi ││ │Urbanism ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Urbanism │A │3 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘  4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINA VETERINARA DIN BUCUREŞTI    A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi), la distanta (ID)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Facultatea de │Agricultura │A │ 5 │Zi ││ │Agricultura ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ştiinţele solului │A │ 5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biologie - Agricultura │AP│ 4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │Inginerie economică în agricultura │A │5/6│Zi/ID││ │Management, ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Inginerie │Inginerie economică în agricultura │ │ │ ││ │Economică în │(la Slatina) │AP│5 │Zi ││ │Agricultura şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Dezvoltare │Inginerie şi management agroturistic │AP│5 │Zi ││ │Rurală │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│3 │Facultatea de │Horticultura │A │5 │Zi ││ │Horticultura ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Peisagistica │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│4 │Facultatea de │Zootehnie │A │5 │Zi ││ │Zootehnie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia prelucrării produselor agricole │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│5 │Facultatea de │ Medicina veterinara │A │6 │Zi ││ │Medicina │ │ │ │ ││ │Veterinara │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│6 │Facultatea de │Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală │A │ 5 │Zi ││ │Îmbunătăţiri ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Funciare şi │Ingineria şi protecţia mediului în │ │ │ ││ │Ingineria │agricultura │A │ 5 │Zi ││ │Mediului │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│7 │Facultatea de │Biotehnologii agricole │A │ 5 │ Zi ││ │Biotehnologii ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biotehnologii medical-veterinare │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biotehnologii industriale │A │ 5 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Facultatea de │Protecţia plantelor │A │ 3 │Zi ││ │Agricultura │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │Management şi afaceri în agricultura │ │ │ ││ │Management, │(la Calarasi) │AP│ 3 │Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Economică în │Managementul prelucrării produselor │ │ │ ││ │Agricultura şi │ alimentare (la Calarasi) │AP│ 3 │Zi ││ │Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Rurală │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│3 │Facultatea de │Legumicultura şi floricultura │A │ 3 │Zi ││ │Horticultura ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia vinului şi produselor derivate │A │ 3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│4 │Facultatea de │Creşterea animalelor │A │3 │Zi ││ │Zootehnie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia produselor alimentare │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│5 │Facultatea de │Igiena şi laborator veterinar │A │3 │Zi ││ │Medicina ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Veterinara │Clinica şi farmacie veterinara │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│6 │Facultatea de │Cadastru │A │3 │Zi ││ │Îmbunătăţiri ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Funciare şi │Organizarea şi economia construcţiilor │A │3 │Zi ││ │Ingineria ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Mediului │Amenajarea teritoriului agricol │A │3 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘      5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi), la distanta (ID)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│Facultatea/ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│Departamentul │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Biologie │A │4 │Zi ││ │Biologie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biochimie │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ecologie şi protecţia mediului │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │Chimie │A │4 │Zi ││ │Chimie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Chimie (în limba franceza) │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Chimie - Fizica │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biochimie tehnologică │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Chimia mediului │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Radiochimie │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│3 │Facultatea de │Drept │A │4 │Zi ││ │Drept │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│4 │Facultatea de │Filosofie │A │4 │Zi ││ │Filosofie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Filosofie - Limba şi literatura română │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Filosofie - Filologie clasica │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│5 │Facultatea de │Fizica │A │4 │Zi ││ │Fizica ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fizica (în limbile franceza şi engleza) │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fizica - Informatica │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fizica tehnologică │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fizica medicală │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biofizica │AP│4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│6 │Facultatea de │Geografie │A │4/5│Zi/ID││ │Geografie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geografia turismului │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geografia mediului │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Planificare teritorială │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Planificare teritorială (la Drobeta - Turnu │ │ │ ││ │ │Severin) │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geografie - O limba şi literatura străină │ │ │ ││ │ │(engleza, franceza, germană, rusa) │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│7 │Facultatea de │Geologie │A │4 │Zi ││ │Geologie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Geofizica │Geologie tehnica │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geofizica │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│8 │Facultatea de │Istorie │A │4/5│Zi/ID││ │Istorie │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Istorie - Filologie clasica │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Istorie - O limba şi literatura străină │ │ │ ││ │ │(engleza, spaniola) │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│9 │Facultatea de │Jurnalism │A │4/5│Zi/ID││ │Jurnalism şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ştiinţele │Comunicare socială şi relaţii publice │A │4/5│Zi/ID││ │Comunicării │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│10 │Facultatea de │Limba şi literatura română - O limba şi │ │ │ ││ │Litere │literatura străină │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura română - Etnologie │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Bibliologie şi Biblioteconomie │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Comunicare socială şi relaţii publice │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Relaţii internaţionale şi studii europene │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│11 │Facultatea de │O limba şi literatura străină A │ │ │ ││ │Limbi şi │- O limba şi literatura străină B, │ │ │ ││ │Literaturi │inclusiv Limba rromani │A │4/5│Zi/ID││ │Străine ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │O limba şi literatura străină - │ │ │ ││ │ │Limba şi literatura română │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Filologie clasica │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limbi modeme aplicate │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│12 │Facultatea de │Matematica │A │4 │Zi ││ │Matematica ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematica (în limba franceza) │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematici aplicate │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematici aplicate (în limba engleza) │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematica - mecanică │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematica - Informatica │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│13 │Facultatea de │Sociologie │A │4 │Zi ││ │Sociologie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Asistenţa │Asistenţa socială │A │4 │Zi ││ │Socială │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│14 │Facultatea de │Psihologie │A │4 │Zi ││ │Psihologie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ştiinţele │Pedagogie │A │4 │Zi ││ │Educaţiei ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Psihopedagogie specială │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│15 │Facultatea de │Ştiinţe politice │AP│4 │Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Politice │Ştiinţe politice (în limba franceza) │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ştiinţe politice (în limba engleza) │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│16 │Facultatea de │Teologie ortodoxa pastorala │A │4 │Zi ││ │Teologie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ortodoxa │Teologie ortodoxa didactica - Limba │ │ │ ││ │ │şi literatura română sau O limba şi │ │ │ ││ │ │literatura străină (engleza, franceza) │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - │ │ │ ││ │ │Filologie clasica │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Asistenţa │ │ │ ││ │ │socială │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Conservare │ │ │ ││ │ │şi restaurare │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica -Arte plastice │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│17 │Facultatea de │Teologie baptista didactica - │ │ │ ││ │Teologie │Asistenţa socială │A │4 │Zi ││ │Baptista ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie baptista didactica - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura română sau O limba şi literatura │ │ │ ││ │ │străină (engleza, franceza, germană, rusa) │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│18 │Facultatea de │Teologie româno-catolica didactica │ │ │ ││ │Teologie │- Asistenţa socială │A │4 │Zi ││ │Româno-Catolica│ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│19 │Departamentul │Administraţie publică │AP│4 │Zi ││ │de Adminis- │ │ │ │ ││ │tratie Publică │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘   B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi), la distanta (ID)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Colegiul │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Colegiul de │ │ │ │ ││ │Metrologie │Controlul calităţii şi metrologie │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Colegiul de │ │ │ │ ││ │Chimie │Tehnici de laborator │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│3 │Colegiul de │Cartografie │A │3 │Zi ││ │Cartografie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Cadastru │Cartografie (la Macin) │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│4 │Colegiul de │Hidrologie şi meteorologie │AP│3 │Zi ││ │Hidrologie, │ │ │ │ ││ │Meteorologie şi│ │ │ │ ││ │Supravegherea │ │ │ │ ││ │calităţii │ │ │ │ ││ │mediului │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│5 │Colegiul de │Activităţi turistice (la Calimanesti) │AP│3 │Zi ││ │Geografia ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Activităţilor │Activităţi turistice (la Drobeta - │ │ │ ││ │Turistice │Turnu Severin) │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│6 │Colegiul de │Birotica │A │3/4│Zi/ID││ │Administraţie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │şi Secretariat │Biblioteconomie │A │3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│7 │Colegiul de │ │ │ │ ││ │Informatica │Informatica │A │3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│8 │Colegiul de │ │ │ │ ││ │Asistenţa │ │ │ │ ││ │Socială │Asistenţa socială │A │3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│9 │Colegiul de │ │ │ │ ││ │Tehnologii │ │ │ │ ││ │Asistate de │ │ │ │ ││ │Calculator │Tehnica de calcul │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│10 │Colegiul de │Institutori - învăţământul preşcolar │A │3 │Zi ││ │Institutori din├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Bucureşti │Institutori - învăţământ primar │A │3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│11 │Colegiul de │Institutori - învăţământ primar (la Focsani) │AP│3 │Zi ││ │Institutori din│ │ │ │ ││ │Focsani │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│12 │Colegiul de │Institutori - învăţământ primar (la Buzau) │AP│3 │Zi ││ │Institutori din│ │ │ │ ││ │Buzau │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│13 │Colegiul de │Institutori - învăţământ primar (la Crevedia)│AP│3 │Zi ││ │Institutori │ │ │ │ ││ │din Crevedia │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI     A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Facultatea │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Facultatea de │Medicina generală* │A │6 │ Zi ││ │Medicina ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fiziokinetoterapie │AP│5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Stomatologie │Stomatologie* │A │6 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│3 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Farmacie │Farmacie* │A │5 │Zi │├───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┤│* Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Facultatea │ acreditata (A) │ta │orga-││ │ │ │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Facultatea de │Laborator clinic │AP│3 │Zi ││ │Medicina ├─────────────────────────────────────────────┼──┤ │ ││ │ │Urgente medico-chirurgicale │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Stomatologie │Tehnica dentara │A │3 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘     7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi), la distanta (ID)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Facultatea │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Facultatea de │Management │A │4/5│Zi/ID││ │Management ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │Contabilitate şi informatica de gestiune │A │4/5│Zi/ID││ │Contabilitate │ │ │ │ ││ │şi Informatica │ │ │ │ ││ │de Gestiune │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│3 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Finanţe, │ │ │ │ ││ │Asigurări, │ │ │ │ ││ │Bănci şi Burse │ │ │ │ ││ │de Valori │Finanţe şi Bănci │A │4/5│Zi/ID│├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│4 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Economie │ │ │ │ ││ │Generală │Economie generală │A │4/5│Zi/ID│├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│5 │Facultatea de │Economia agroalimentara │A │4/5│Zi/ID││ │Economia şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Gestiunea │Economia mediului │AP│4 │Zi ││ │Producţiei │ │ │ │ ││ │Agricole şi │ │ │ │ ││ │Alimentare │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│6 │Facultatea de │Cibernetica economică │A │4/5│Zi/ID││ │Cibernetica, ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Statistica şi │Statistica şi previziune economică │A │4/5│Zi/ID││ │Informatica ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Economică │Informatica economică │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematici aplicate │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│7 │Facultatea de │Economia comerţului, turismului şi │ │ │ ││ │Comerţ │serviciilor │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Merceologie │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Marketing │A │4/5│Zi/ID│├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│8 │Facultatea de │Relaţii economice internaţionale │A │4/5│Zi/ID││ │Relaţii │ │ │ │ ││ │Economice │ │ │ │ ││ │Internaţionale │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│9 │Facultatea de │Economia întreprinderii (în limbile engleza, │ │ │ ││ │Studii │franceza, germană) │A │4 │Zi ││ │Economice în ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Limbi Străine │Administrarea afacerilor (în limbile engleza,│ │ │ ││ │ │franceza, germană) │A │4 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘      B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Colegiul │ acreditata (A) │ta │orga-││ │ │ │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Colegiul │Economia întreprinderii │A │3 │Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┤ │ │ ││ │Economic din │Economia comerţului │A │3 │Zi ││ │Bucureşti ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Gestiune bancară │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate (la Bucureşti; la Calarasi) │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Comerţ exterior │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Prelucrarea informatica a datelor economice │A │3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Colegiul │Economia comerţului (la Buzau) │A │3 │Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Economic din │Management şi afaceri în agricultura │ │ │ ││ │Buzau │(la Buzau) │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate │A │3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│3 │Colegiul │Economia comerţului │AP│3 │Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Economic din │Dezvoltare regionala │AP│3 │Zi ││ │Giurgiu │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘       8. UNIVERSITATEA NAŢIONALA DE MUZICA DIN BUCUREŞTI   Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Facultatea │ acreditata (A) │ta │orga-││ │ │ │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Facultatea de │Interpretare muzicala │A │5 │Zi ││ │Interpretare ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │muzicala │Artele spectacolului muzical │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │Compoziţie muzicala │A │5 │Zi ││ │Compoziţie, ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Muzicologie şi │Muzicologie │A │5 │Zi ││ │Pedagogie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │muzicala │Pedagogie muzicala │A │5 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘     9. UNIVERSITATEA NAŢIONALA DE ARTE DIN BUCUREŞTI  Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Facultatea │ acreditata (A) │ta │orga-││ │ │ │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Arte plastice │A │4 │Zi ││ │Arte Plastice ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Pedagogie - arte plastice şi decorative │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │Arte decorative │A │4 │Zi ││ │Arte Decorative├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │şi Design │Design │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Scenografie │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│3 │Facultatea de │Istoria artei │A │4 │Zi ││ │Istoria şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Teoria Artei │Conservare şi restaurare │A │4 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    10. UNIVERSITATEA NAŢIONALA DE ARTA TEATRALA ŞI CINEMATOGRAFICA                "I.L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI    Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Facultatea │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Facultatea de │Artele spectacolului de teatru │A │4 │Zi ││ │Teatru ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teatrologie │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Scenografie │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │Fotografie, cinematografie, media │A │4 │Zi ││ │Film ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Filmologie │A │4 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘     11. ACADEMIA NAŢIONALA DE EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Facultatea │ acreditata (A) │ta │orga-││ │ │ │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Educaţie Fizica│ │ │ │ ││ │şi Sport │Educaţie fizica şi sport │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Kinetoterapie │Kinetoterapie │A │4 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘     B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Colegiul │ acreditata (A) │ta │orga-││ │ │ │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Colegiul │Maiestrie sportiva şi acrobatica │A │3 │Zi ││ │Universitar de │ │ │ │ ││ │Educaţie Fizica│ │ │ │ ││ │şi Sport │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘     12. ŞCOALA NAŢIONALA DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Facultatea │ autorizata sa funcţioneze provizoriu(AP) │ta │orga-││ │ │ │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Administraţie │ │ │ │ ││ │Publică │Administraţie publică │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │Ştiinţe politice │A │ 4 │Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Politice │Sociologie │AP│ 4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│3 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Comunicare şi │ │ │ │ ││ │Relaţii │ │ │ │ ││ │Publice │Comunicare socială şi relaţii publice │AP│ 4 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘      B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Colegiul │ autorizata sa funcţioneze provizoriu(AP) │ta │orga-││ │ │ │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Colegiul de │ │ │ │ ││ │Administraţie │ │ │ │ ││ │Publică │Administraţie publică locală │AP│3 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘        13. UNIVERSITATEA "l DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Facultatea de │Istorie - Arheologie │A │4 │Zi ││ │Istorie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Filologie │Arhivistica şi muzeologie │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura română - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura franceza │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura română - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura engleza │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │Contabilitate şi informatica de gestiune │AP│4 │Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Economia comerţului, turismului şi │ │ │ ││ │ │serviciilor │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Drept │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Asistenţa socială │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Sociologie │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Cadastru │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│3 │Facultatea de │Teologie ortodoxa pastorala │A │4 │Zi ││ │Teologie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ortodoxa │Teologie ortodoxa didactica - │ │ │ ││ │ │Asistenţa socială │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura engleza │AP│4 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘  B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Colegiul │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Colegiul │Contabilitate │ A│3 │Zi ││ │Universitar din├─────────────────────────────────────────────┤ │ │ ││ │Alba Iulia │Economia comerţului │ A│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Birotica │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Cadastru │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Conservarea patrimoniului arheologic │ │ │ ││ │ │şi muzeal │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Colegiul │Institutori - învăţământ primar │AP│3 │Zi ││ │Universitar de │ │ │ │ ││ │Institutori │ │ │ │ ││ │din Blaj │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘         14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD   A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi), la distanta (ID)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Facultatea de │Teologie ortodoxa pastorala │A │4 │Zi ││ │Teologie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura română │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura engleza │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Asistenţa │ │ │ ││ │ │socială │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │Finanţe şi Bănci │A │4/5│Zi/ID││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Economice │Contabilitate şi Informatica de Gestiune │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Economia comerţului, turismului şi │ │ │ ││ │ │serviciilor │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│3 │Facultatea de │Material rulant de cale ferată │A │5 │Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilajul şi tehnologia sudarii │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Automatica │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologie chimica textila │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologii textile │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│4 │Facultatea de │Ingineria produselor alimentare │A │5 │Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Alimentara, │Controlul şi expertiza produselor alimentare │AP│5 │Zi ││ │Turism şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Protecţia │Biotehnologii industriale │AP│5 │Zi ││ │Mediului ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │AP│5 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘   B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Colegiul │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ autorizata sa funcţioneze provizoriu (AP) │ta │orga-││ │ │ │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Colegiul │Informatica │AP│3 │Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - învăţământ preşcolar │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - învăţământ primar │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Foraj şi extracţie │AP│3 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘           15. UNIVERSITATEA DIN BACAU  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Limba şi literatura română - O Limba şi │ │ │ ││ │Litere │literatura străină (engleza, franceza) │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura engleza - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura franceza │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │Tehnologia construcţiilor de maşini │A │5 │Zi ││ │Inginerie │ │ │ │ ││ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │AP│5 ┤Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria produselor alimentare │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie biochimica │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Mecatronica │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Energetica industriala │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilaje şi instalaţii de proces │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│3 │Facultatea de │Matematica - Fizica │A │4 │Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biologie │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biologie - Geografie │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Marketing │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate şi informatica de gestiune │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│4 │Facultatea de │Educaţie fizica şi sport │A │4 │Zi ││ │Educaţie Fizica├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │şi Sport │Educaţie fizica şi sport (la Piatra Neamt) │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Kinetoterapie │A │4 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea/ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Colegiul │ autorizata sa funcţioneze provizoriu (AP) │ta │orga-││ │ │ │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul de │Institutori - învăţământ preşcolar │AP│3 │Zi ││ │Institutori ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - învăţământ primar │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │Tehnologia prelucrării materialelor │AP│3 │Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia produselor alimentare │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnica de calcul │AP│3 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘              16. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE    A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Facultatea de │Tehnologia construcţiilor de maşini │A │5 │ Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilaje şi instalaţii de proces │AP│5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electromecanica │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electroenergetica │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Inginerie miniera │A │5 │Zi ││ │Resurse ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Minerale şi │Prepararea substanţelor minerale utile │A │5 │Zi ││ │Mediu │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria procesarii materialelor │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│3 │Facultatea de │Limba şi literatura română - │ │ │ ││ │Litere │O limba şi literatura străină (engleza, │ │ │ ││ │ │franceza) sau Etnologie │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limbi moderne aplicate (câte doua limbi │ │ │ ││ │ │străine dintre: engleza, franceza, germană) │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura română │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie greco-catolica didactica- Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura română │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - │ │ │ ││ │ │Asistenţa socială │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa pastorala │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie greco-catolica pastorala │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Filosofie - Jurnalism │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Arte plastice - Arte decorative │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│4 │Facultatea de │Matematica - Fizica │A │4 │Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematica - Informatica │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Management │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biologie - Chimie │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria produselor alimentare │AP│5 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Colegiul │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Colegiul │Tehnica de calcul │AP│3 │Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Economic, │Electronică aplicată │AP│3 │Zi ││ │Tehnic şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Pedagogic │Tehnici de laborator │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Economia întreprinderii │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - învăţământ primar │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - învăţământ preşcolar │AP│3 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘      17. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi), la distanta (ID)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Facultatea │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│1 │Facultatea de │Autovehicule rutiere │A │5 │Zi ││ │Mecanică │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Autovehicule rutiere (în limba engleza) │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi instalaţii pentru agricultura şi │ │ │ ││ │ │industrie alimentara │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilaje şi instalaţii de proces │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Mecanică fina │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie mecanică │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Mecatronica │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Facultatea de │Tehnologia constructilor de maşini │A │5 │Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Tehnologică │Maşini şi sisteme de producţie │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Design industrial │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Design industrial (în limba engleza) │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Roboti industriali │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Construcţii aerospatiale │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică industriala │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│3 │Facultatea de │Utilajul şi tehnologia sudarii │A │5 │Zi ││ │Ştiinţa şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ingineria │Utilaje pentru prelucrari la cald │A │5 │Zi ││ │Materialelor ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria materialelor │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria procesarii materialelor │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică industriala │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│4 │Facultatea de │Electrotehnica generală │A │5 │Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Electrica şi │Electromecanica │A │5 │Zi ││ │Ştiinţa ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Calculatoarelor│Inginerie electrica şi calculatoare │ │ │ ││ │ │(în limba engleza) │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electronică │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Automatica │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│5 │Facultatea de │Silvicultura │A │5 │Zi ││ │Silvicultura şi├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Exploatări │Exploatări forestiere │A │5 │Zi ││ │Forestiere │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Instalaţii pentru construcţii │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│6 │Facultatea de │Prelucrarea lemnului │A │5 │Zi ││ │Industria ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Lemnului │Prelucrarea lemnului (în limba engleza) │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Mobila şi produse finite din lemn │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│7 │Facultatea de │Matematica │A │4 │Zi ││ │Matematica şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Informatica │Matematica - Informatica │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematica - Fizica │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica (în limba germană) │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fizica - Chimie │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│8 │Facultatea de │Marketing │A │4 │Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Economice │Economia comerţului, turismului │ │ │ ││ │ │şi serviciilor │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Management │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Relaţii economice internaţionale │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Finanţe şi Bănci │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate şi informatica de gestiune │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Psihologie - Pedagogie │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│9 │Facultatea de │Interpretare muzicala │A │5 │Zi ││ │Muzica ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Artele spectacolului muzical │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Pedagogie muzicala │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│10 │Facultatea de │Medicina generală │AP│6 │Zi ││ │Medicina │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│11 │Facultatea de │Limba şi literatura română │ │ │ ││ │Litere │- O limba şi literatura străină (engleza, │ │ │ ││ │ │franceza, germană, maghiara) │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura engleza - O limba şi │ │ │ ││ │ │literatura străină (franceza, germană, │ │ │ ││ │ │maghiara) │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limbi moderne aplicate (franceza, engleza, │ │ │ ││ │ │germană) │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│12 │Facultatea de │Educaţie Fizica şi Sport │A │4 │Zi ││ │Educaţie Fizica│ │ │ │ ││ │şi Sport │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│13 │Facultatea de │Sociologie │A │4 │Zi ││ │Drept şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Sociologie │Drept │AP│4 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Colegiul │ acreditata (A) sau autorizata sa functioneaze│ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Automobile │A │3 │Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Tehnic │Optometrie │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Exploatarea maşinilor şi utilajelor │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologii metalurgice │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Materiale şi defectoscopie │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia prelucrării materialelor │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologii de mecanică fina │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Organizarea şi gestiunea producţiei │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Design industrial │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Automatizări │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Controlul calităţii şi metrologie │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electronică aplicată │A │3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│2 │Colegiul │Tehnica culturilor silvice │A │3 │Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Forestier, │Tehnologii de exploatare forestieră │A │3 │Zi ││ │Economic şi de ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Informatica │Cinegetica │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia prelucrării lemnului │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Cadastru │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnici de laborator │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Economia comerţului │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Gestiune bancară │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│3 │Colegiul │Institutori - învăţământ primar │AP│3 │Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Pedagogic şi de│Institutori - învăţământ preşcolar │AP│3 │Zi ││ │Filologie │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biblioteconomie │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│4 │Colegiul │Urgente medico-chirurgicale │AP│3 │Zi ││ │Universitar │ │ │ │ ││ │Medical │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                 18. UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA    A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Facultatea │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │ Arhitectura │ │ │ │ ││ │şi Urbanism │Arhitectura │A │6 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │ Construcţii │Construcţii civile, industriale şi agricole │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Cai ferate, drumuri şi poduri │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie civilă (în limba engleza) │AP│5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Instalaţii pentru construcţii │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Instalaţii şi echipamente pentru protecţia │ │ │ ││ │ │atmosferei │AP│5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în construcţii │AP│5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Automatica şi │ │ │ │ ││ │Calculatoare │Automatica │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Automatica (în limba engleza) │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Calculatoare │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Calculatoare (în limba engleza) │A │5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │Electronică │A │5 │ Zi ││ │Electronică şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Telecomunicaţii│Telecomunicaţii │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Telecomunicaţii (în limba engleza) │AP│5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Facultatea de │Electrotehnica generală │A │5 │ Zi ││ │Electrotehnica │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Acţionari electrice │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Metrologie în industria electrica │AP│5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electromecanica │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Energetica industriala │A │5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 6 │Facultatea de │Autovehicule rutiere │A │5 │ Zi ││ │Mecanică │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi echipamente termice │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Mecanică fina │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi instalaţii pentru agricultura │A │5 │ Zi ││ │ │şi industria alimentara │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Mecatronica │AP│5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 7 │Facultatea de │Utilaje pentru prelucrari la cald │A │5 │ Zi ││ │Ştiinţa şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ingineria │Ingineria materialelor │A │5 │ Zi ││ │Materialelor │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria procesarii materialelor │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │AP│5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 8 │Facultatea de │Inginerie mecanică │AP│5 │ Zi ││ │ Construcţii ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ de Maşini │Tehnologia construcţiilor de maşini │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │ │ │ ││ │ │(în limba germană) │AP│5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi sisteme de producţie │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Design industrial │AP│5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Roboti industriali │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Roboti industriali (în limba engleza) │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie fizica │AP│5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie matematica │AP│5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică industriala │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică industriala │ │ │ ││ │ │(în limba engleza) │A │5 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Colegiu │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Tehnologia construcţiilor │A │ 3 │ Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Tehnic, │Cai ferate şi lucrări de arta │A │ 3 │ Zi ││ │Economic şi de ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Administraţie │Drumuri şi poduri │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Organizarea şi economia construcţiilor │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Instalaţii │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Automobile │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Exploatarea maşinilor şi utilajelor │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Exploatarea maşinilor şi utilajelor │ │ │ ││ │ │(la Bistrita) │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Controlul proceselor metalurgice │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Controlul proceselor metalurgice │ │ │ ││ │ │(la Campia Turzii) │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia prelucrării materialelor │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologii de mecanică fina │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Organizarea şi gestiunea producţiei │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Organizarea şi gestiunea producţiei │ │ │ ││ │ │(la Bistrita) │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnica de calcul │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Automatizări │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnica medicală şi exploatarea │ │ │ ││ │ │aparaturii medicale │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electronică aplicată │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Comunicaţii şi exploatare poştală │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Management şi afaceri în agricultura │ │ │ ││ │ │(la Turda) │AP│ 3 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘     19. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINA VETERINARA                               DIN CLUJ-NAPOCA    A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi), la distanta (ID)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Facultatea │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Agricultura │A │5/6│Zi/ID││ │Agricultura │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Montanologie │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biologie - Agricultura │AP│4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia prelucrării produselor agricole │A │5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi protecţia mediului │ │ │ ││ │ │ în agricultura │AP│5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Horticultura │Horticultura │A │5/6│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în agricultura │AP│5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Silvicultura │AP│5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Peisagistica │AP│5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Zootehnie │A │5/6│Zi/ID││ │Zootehnie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Biotehnologii │Piscicultura │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biotehnologii agricole │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │Medicina veterinara │A │6 │Zi ││ │ Medicina ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ Veterinara │Biotehnologii medical-veterinare │AP│5 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Colegiul │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Legumicultura şi floricultura │A │3 │Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ Agricol │Pomicultura şi viticultura │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Protecţia plantelor │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Cadastru │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Creşterea animalelor │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Clinica şi farmacie veterinara │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnica veterinara │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Igiena şi laborator veterinar │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia vinului şi produselor derivate │ │ │ ││ │ │(la Blaj) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Creşterea animalelor (la Reghin) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnica veterinara (la Sibiu) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnica veterinara (la Geoagiu) │AP│3 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘               20. UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA    A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi), la distanta (ID)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Facultatea │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Matematica │A │4 │Zi ││ │ Matematica ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ şi Informatica│Matematica - Informatica │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematici aplicate │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematica - Fizica │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Fizica │A │4 │Zi ││ │ Fizica │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fizica medicală │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fizica tehnologică │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Chimie │A │4 │Zi ││ │ Chimie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ Inginerie │Chimie - Fizica │A │4 │Zi ││ │ Chimica │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi chimia substanţelor organice │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi chimia substanţelor anorganice │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie biochimica │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie chimica │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │Biologie │A │4 │Zi ││ │ Biologie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ Geologie │Biologie - Chimie │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ecologie şi protecţia mediului │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geologie tehnica │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biologie - Geologie │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Facultatea de │Geografie │A │4 │Zi ││ │Geografie │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geografie - O limba şi literatura străină │ │ │ ││ │ │(engleza, franceza, germană, rusa, italiana) │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Planificare teritorială │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geografia mediului │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 6 │Facultatea de │Drept │A │4 │Zi ││ │ Drept │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Drept comunitar │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 7 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │ Litere │Limba şi literatura română - O limba şi │ │ │ ││ │ │literatura străină sau Etnologie │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │O limba şi literatura străină A - O limba │ │ │ ││ │ │şi literatura străină B │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura maghiara - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura română sau O limba şi literatura │ │ │ ││ │ │străină sau Etnologie │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura spaniola - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura română sau Limba şi literatura │ │ │ ││ │ │maghiara sau O limba şi literatura străină │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │O limba şi literatura străină A - O limba │ │ │ ││ │ │şi literatura străină B (ebraica, norvegiana,│ │ │ ││ │ │finlandeza, japoneza) │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Filologie clasica │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limbi moderne aplicate (câte doua limbi │ │ │ ││ │ │străine dintre: engleza, franceza, │ │ │ ││ │ │germană, rusa) │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Artele spectacolului de teatru │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teatrologie │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 8 │Facultatea de │Istorie │A │4/5│Zi/ID││ │Istorie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Filosofie │Filosofie │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Arhivistica şi Istorie │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Istorie - Istoria artei │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Istorie - Arheologie │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Istorie - Bibliologie şi Biblioteconomie │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Istorie - Studii iudaice │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Istorie - Relaţii internaţionale │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Filosofie - Sociologie │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 9 │Facultatea de │Sociologie │A │4 │Zi ││ │Sociologie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ Asistenţa │Asistenţa socială │A │4 │Zi ││ │ Socială │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│10 │Facultatea de │Psihologie │A │4 │Zi ││ │ Psihologie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ Ştiinţe ale │Pedagogie │A │4 │Zi ││ │ Educaţiei │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Psihopedagogie specială │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│11 │Facultatea de │Management │A │4 │Zi ││ │ Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ Economice │Marketing │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Finanţe şi Bănci │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate şi informatica de gestiune │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Relaţii economice internaţionale │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Economie agroalimentara │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Economia comerţului, turismului şi │ │ │ ││ │ │serviciilor │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Statistica şi previziune economică │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica economică │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│12 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Studii Europene│Relaţii internaţionale şi studii europene │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Management │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│13 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Business │Administrarea afacerilor │AP│4 │Zi ││ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│14 │Facultatea de │Ştiinţe politice │A │4/5│Zi/ID││ │ Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Politice şi │Comunicare socială şi relaţii publice │AP│4 │Zi ││ │Administrative │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Jurnalism │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│15 │Facultatea de │Educaţie fizica şi sport │A │4 │Zi ││ │Educaţie Fizica├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ şi Sport │Kinetoterapie │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│16 │Facultatea de │Teologie ortodoxa pastorala │A │4 │Zi ││ │ Teologie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ Ortodoxa │Teologie ortodoxa didactica - │ │ │ ││ │ │ Asistenţa socială │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura română sau O limba şi literatura │ │ │ ││ │ │străină (engleza, franceza, germană, rusa) │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Conservare │ │ │ ││ │ │şi restaurare │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│17 │Facultatea de │Teologie greco - catolica didactica │AP│4 │Zi ││ │ Teologie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Greco-Catolica │Teologie greco - catolica didactica - │ │ │ ││ │ │Limba şi literatura română │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie greco - catolica didactica - │ │ │ ││ │ │O limba şi literatura străină │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie greco - catolica didactica - │ │ │ ││ │ │Asistenţa socială │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie greco - catolica pastorala │ │ │ ││ │ │(la Blaj) │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie greco - catolica didactica - │ │ │ ││ │ │Istorie (la Oradea) │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie greco - catolica didactica - │ │ │ ││ │ │Filosofic (la Oradea) │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie greco - catolica pastorala │ │ │ ││ │ │(la Oradea) │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│18 │Facultatea de │Teologie reformata didactica - O limba şi │ │ │ ││ │ Teologie │literatura străină (engleza, franceza, │ │ │ ││ │Reformata │germană, rusa, maghiara) sau Etnologie │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie reformata didactica - │ │ │ ││ │ │Asistenţa socială │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│19 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Teologie │Teologie româno - catolica didactica - │ │ │ ││ │Româno - │O limba şi literatura străină (engleza, │ │ │ ││ │Catolica │franceza, germană, rusa, maghiara) sau │ │ │ ││ │ │Etnologie │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie româno - catolica didactica - │ │ │ ││ │ │Istorie │AP│4 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Colegiul │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Informatica │A │3 │Zi ││ │Universitar │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maiestrie sportiva şi acrobatica │ │ │ ││ │ │(la Bistrita) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fizica mediului (la Dej) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnica medicală şi exploatarea aparaturii │ │ │ ││ │ │medicale (la Zalau) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnici de laborator │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnici de laborator (la Turda) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Cartografie │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Activităţi turistice │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Activităţi turistice (la Bistrita; │ │ │ ││ │ │la Gheorghieni; la Sighetu Marmatiei; │ │ │ ││ │ │la Zalau) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Topografie (la Gheorghieni; la Zalau) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică locală │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică locală (la Satu Mare; │ │ │ ││ │ │la Sfîntu Gheorghe; la Bistrita) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Economia Întreprinderii (la Sfîntu Gheorghe) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Economia comerţului │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Economia comerţului (la Sighetu Marmatiei) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - Învăţământ preşcolar │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - Învăţământ primar │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - Învăţământ preşcolar │ │ │ ││ │ │(la Nasaud; la Targu Mures) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - Învăţământ primar │ │ │ ││ │ │(la Targu Mures) │AP│3 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    21. UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE "IULIU HATIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA    A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Facultatea │ acreditata (A) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │ Medicina │Medicina generală │A │6 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │ Medicina │ │ │ │ ││ │ Stomatologica │Stomatologie │A │6 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │ Farmacie │Farmacie │A │5 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Colegiul │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Radiologie şi imagistica │AP│3 │Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Medical │Laborator clinic │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Urgente medico-chirurgicale │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Urgente medico-chirurgicale (la Bistrita) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnica dentara │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnica farmaceutica │AP│3 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘         22. ACADEMIA DE MUZICA "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA    A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Facultatea │ acreditata (A) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │ Interpretare │ │ │ │ ││ │ Muzicala │Interpretare muzicala │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Artele spectacolului muzical │A │5 │Zi ││ │ Arta Scenica │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Interpretare muzicala │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea │Compoziţie muzicala │A │5 │Zi ││ │Teoretică │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Muzicologie │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Interpretare muzicala │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Pedagogie muzicala │A │5 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Colegiul │ autorizata sa funcţioneze provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Interpretare muzicala │AP│3 │Zi ││ │Universitar de ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Muzica din │Pedagogie muzicala │AP│3 │Zi ││ │Piatra Neamt │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                 23. UNIVERSITATEA DE ARTA ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA    A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Facultatea │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Arte plastice │A │4 │Zi ││ │Arte Plastice │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Conservare şi restaurare │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Pedagogie - arte plastice şi decorative │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Arte decorative │A │4 │Zi ││ │Arte Decorative├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ şi Design │Design │A │4 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Colegiul │ autorizata sa funcţioneze provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ │ Colegiul │Pedagogie - arte plastice şi decorative │AP│3 │Zi ││ │ Universitar │ │ │ │ ││ 1 │ de Arte │ │ │ │ ││ │ Plastice şi │ │ │ │ ││ │ Decorative │ │ │ │ ││ │ din Bistrita │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘               24. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANTA    A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Facultatea │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Limba şi literatura română - O limba şi │ │ │ ││ │ Litere │literatura străină │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura română - │ │ │ ││ │ │Filologie clasica │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura franceza - │ │ │ ││ │ │Limba şi literatura italiana │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura engleza - │ │ │ ││ │ │O limba şi literatura străină │ │ │ ││ │ │(italiana, franceza, spaniola) │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura română - O limba şi │ │ │ ││ │ │literatura străină (germană, sarba, bulgara) │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Jurnalism │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │ Teologie │Teologie ortodoxa pastorala │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - │ │ │ ││ │ │Limba şi literatura română │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Istorie │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │ Istorie │Istorie │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │ Drept │Drept │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Facultatea de │Biologie │A │4 │Zi ││ │Ştiinţe ale ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ Naturii │Ecologie şi protecţia mediului │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Agricultura │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geografie │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 6 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Educaţie Fizica│Educaţie fizica şi sport │A │4 │Zi ││ │ şi Sport │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 7 │Facultatea de │Fizica - Chimie │A │4 │Zi ││ │Fizica, Chimie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │şi Tehnologia │Fizica │AP│4 │Zi ││ │ petrolului │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Chimie │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Prelucrarea petrolului, petrochimie │ │ │ ││ │ │şi carbochimie │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 8 │Facultatea de │Matematica - Fizica │A │4 │Zi ││ │Matematica şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Informatica │Matematica │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematica - Informatica │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematica - Informatica (în limba engleza) │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 9 │Facultatea de │Relaţii economice internaţionale │A │4 │Zi ││ │ Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Economice │Economia comerţului, turismului │ │ │ ││ │ │şi serviciilor │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate şi informatica de gestiune │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│10 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Medicina │ │ │ │ ││ │generală │Medicina generală │A │6 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│11 │Facultatea de │Stomatologie │A │6 │Zi ││ │Stomatologie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │şi Farmacie │Farmacie │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│12 │Facultatea de │Utilajul şi tehnologia sudarii │A │5 │Zi ││ │ Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ mecanică │Utilaje şi instalaţii portuare │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Instalaţii şi echipamente navale │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│13 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │ Construcţii │Construcţii hidrotehnice │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în construcţii │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│14 │Facultatea de │Pedagogie muzicala │AP│5 │Zi ││ │Arte │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Interpretare muzicala │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Pedagogie - arte plastice şi decorative │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Artele spectacolului de teatru │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│15 │Facultatea de │Psihologie │AP│4 │Zi ││ │Psihologie │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Psihopedagogie specială │AP│4 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ Facultatea/ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Colegiul │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Fizica, Chimie │ │ │ │ ││ │şi Tehnologia │ │ │ │ ││ │petrolului │Electronică aplicată │A │3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Matematica şi │ │ │ │ ││ │Informatica │Prelucrarea informatica a datelor economice │A │3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Ştiinţe │ │ │ │ ││ │Economice │Economia comerţului │A │3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Medicina │Urgente medico-chirurgicale │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Facultatea de │Tehnica dentara │AP│3 │Zi ││ │Stomatologie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │şi Farmacie │Tehnica farmaceutica │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 6 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Inginerie │ │ │ │ ││ │mecanică │Automobile │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 7 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Construcţii │Lucrări edilitare │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 8 │Colegiul │Birotica │A │3 │ Zi ││ │universitar │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - Învăţământ primar │AP│3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - Învăţământ primar │ │ │ ││ │ │(la Slobozia ; la Calarasi) │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 9 │Colegiul │ │ │ │ ││ │universitar de │ │ │ │ ││ │Institutori │ │ │ │ ││ │din Medgidia │Institutori - Învăţământ primar │AP│3 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                       25. UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA    A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Facultatea │ acreditata (A) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Navigaţie şi │ │ │ │ ││ │Transport Naval│Navigaţie şi transport maritim │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Electromecanica │A │5 │Zi ││ │Electromecanica├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ Navala │Electrotehnica generală │A │5 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Colegiul │ acreditata (A) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Navigaţie, transport fluvial şi maritim │A │3 │ Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │de Navigaţie │Electromecanica navala │A │3 │ Zi ││ │Fluviala şi │ │ │ │ ││ │Maritima │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                        26. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA    A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Facultatea │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea │Matematica │A │4 │Zi ││ │de Matematica- ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Informatica │Informatica │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Fizica │A │4 │Zi ││ │ Fizica ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fizica - Informatica │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Chimie │A │4 │Zi ││ │Chimie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biochimie tehnologică │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │Educaţie fizica şi sport │A │4 │Zi ││ │Educaţie Fizica├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ şi Sport │Kinetoterapie │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Litere │Limba şi literatura română - O limba şi │ │ │ ││ │ │literatura străină │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │O limba şi literatura străină A (engleza, │ │ │ ││ │ │franceza) - O limba şi literatura străină B │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Traducere şi interpretare │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Artele spectacolului de teatru │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 6 │Facultatea de │Istorie │AP│4 │Zi ││ │Istorie- ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Filosofie- │Istorie - O limba şi literatura străină │A │4 │Zi ││ │Geografie │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Filosofic - Sociologie │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ştiinţe politice │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geografie - O limba şi literatura străină │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 7 │Facultatea de │Teologie ortodoxa pastorala │A │4 │Zi ││ │Teologie │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura română sau O limba şi literatura │ │ │ ││ │ │străină (engleza, franceza, germană, │ │ │ ││ │ │rusa - la alegere) │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - │ │ │ ││ │ │Asistenţa socială │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 8 │Facultatea de │Drept │A │4 │Zi ││ │ Drept │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică │AP│4 │Zi ││ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 9 │Facultatea de │Economie generală │A │4 │Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Economice │Economie agroalimentara │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Economia comerţului, turismului şi │ │ │ ││ │ │serviciilor │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Management │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Finanţe şi Bănci │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate şi informatica de gestiune │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Marketing │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Relaţii economice internaţionale │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Statistica şi previziune economică │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica economică │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│10 │Facultatea de │Autovehicule rutiere │A │5 │Zi ││ │Mecanică │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi instalaţii pentru agricultura │ │ │ ││ │ │şi industria alimentara │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie mecanică │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi sisteme de producţie │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria materialelor │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│11 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Electrotehnica │Electrotehnica generală │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electrotehnica generală (în limba franceza) │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Construcţii electrotehnice │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Acţionari electrice │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electroenergetica │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Termoenergetica │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Energetica industriala │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Echipamente şi instalaţii de bord │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul electric, │ │ │ ││ │ │electronic şi energetic │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│12 │Facultatea de │Electromecanica │A │5 │Zi ││ │Electromecanica│ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electromecanica (în limba franceza) │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Roboti industriali │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│13 │Facultatea de │Automatica │A │5 │Zi ││ │Automatica, ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Calculatoare │Calculatoare │A │5 │Zi ││ │şi Electronică │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Calculatoare (în limba engleza) │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica industriala │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Mecatronica │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electronică │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│14 │Facultatea de │Horticultura │A │5 │Zi ││ │Horticultura │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia prelucrării produselor agricole │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi protecţia mediului în │ │ │ ││ │ │agricultura │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biologie - Agricultura │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│15 │Facultatea de │Agricultura │A │5 │Zi ││ │Agricultura │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Montanologie │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│16 │Facultatea de │Finanţe şi Bănci │AP│4 │Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Economice din │Management │AP│4 │Zi ││ │Drobeta │ │ │ │ ││ │Turnu Severin │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│17 │Facultatea de │Utilaje şi instalaţii portuare │AP│5 │Zi ││ │Ingineria şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Managementul │Inginerie economică industriala │AP│5 │Zi ││ │Sistemelor │ │ │ │ ││ │Tehnologice din│ │ │ │ ││ │Drobeta Turnu │ │ │ │ ││ │Severin │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Colegiul │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Maşini şi aparate electrice │A │3 │Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │din Craiova │Echipamente electrocasnice │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electromecanica │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Automobile │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia construcţiilor │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Gestiune bancară │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnica de calcul │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnica de calcul (la Ramnicu Valcea) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Automatizări │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologii audio - video şi multimedia │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electronică aplicată │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Birotica │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - Învăţământ primar │ │ │ ││ │ │(la Ramnicu Valcea) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - Învăţământ primar (la Slatina) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - Învăţământ preşcolar │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Cadastru │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică locală │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică locală │ │ │ ││ │ │(la Ramnicu Valcea) │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Materiale şi defectoscopie │ │ │ ││ │ │(la Ramnicu Valcea) │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Colegiul │Contabilitate │A │3 │Zi ││ │Universitar din├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Drobeta - │Gestiune bancară │AP│3 │Zi ││ │Turnu Severin │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Economia comerţului │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică locală │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Birotica │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - Învăţământ primar │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Navigaţie, transport fluvial şi maritim │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Materiale şi defectoscopie │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electromecanica navala │AP│3 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘             27. UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA    A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Facultatea │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ │ │ │ │ │ ││ 1 │Facultatea de │Medicina generală │A │6 │Zi ││ │Medicina ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fiziokinetoterapie │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Stomatologie │Stomatologie │A │6 │Zi ││ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Farmacie │Farmacie │AP│5 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Colegiul │ autorizata sa funcţioneze provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ │ │ │ │ │ ││ 1 │Colegiul │Urgente medico-chirurgicale │AP│3 │Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │de Medicina │Tehnica dentara │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Urgente medico-chirurgicale (la Pitesti; │ │ │ ││ │ │la Drobeta-Turnu Severin; la Targu-Jiu) │AP│3 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘            28. UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALAŢI    A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi), la distanta (ID)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Facultatea │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Maşini şi echipamente termice │A │5 │Zi ││ │ Mecanică │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilaje şi instalaţii de proces │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Mecanică fina │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie mecanică │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilajul şi tehnologia sudarii │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi sisteme de producţie │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Roboti industriali │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Mecatronica │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică industriala │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Construcţii navale │A │5 │Zi ││ │ Nave │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Instalaţii şi echipamente navale │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Automatica │A │5 │Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Electrica şi │Calculatoare │AP│5 │Zi ││ │Ştiinţa Calcu- ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │latoarelor │Electronică │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Telecomunicaţii │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electromecanica │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Acţionari electrice │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Acţionari electrice (în limba franceza) │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │Ingineria materialelor │A │5 │Zi ││ │Metalurgie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ştiinţa │Ingineria proceselor metalurgice │A │5 │Zi ││ │Materialelor │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria procesarii materialelor │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Prelucrarea petrolului, petrochimie │ │ │ ││ │ │şi carbochimie │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Facultatea de │Utilaje pentru construcţii │A │5 │Zi ││ │Inginerie din ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Brăila │Ingineria şi managementul resurselor │ │ │ ││ │ │tehnologice în construcţii │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilaje şi instalaţii de proces │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilaje pentru prelucrari la cald │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Agricultura │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 6 │Facultatea de │Ingineria produselor alimentare │A │5 │Zi ││ │Ştiinţa şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ingineria │Controlul şi expertiza produselor alimentare │AP│5 │Zi ││ │Alimentelor │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Piscicultura │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biotehnologii industriale │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 7 │Facultatea de │Matematica-informatica │AP│4 │Zi ││ │Ştiinţe │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematica-fizica │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fizica-chimie │A │4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 8 │Facultatea de │Limba şi literatura română - O limba │ │ │ ││ │Litere, Istorie│şi literatura străină (engleza; franceza; │ │ │ ││ │şi Teologie │rusa) │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │O limba şi literatura străină A (engleza, │ │ │ ││ │ │franceza) - O limba şi literatura străină B │ │ │ ││ │ │(franceza;engleza; rusa) │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Istorie - Limba şi literatura engleza │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Istorie - Filosofic │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Istorie │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - │ │ │ ││ │ │Limba şi literatura română │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - │ │ │ ││ │ │Limba şi literatura engleza │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Filosofic │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Jurnalism - O limba şi literatura străină │ │ │ ││ │ │(engleza; franceza) │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Artele spectacolului de teatru │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 9 │Facultatea de │Educaţie fizica şi sport │A │4 │Zi ││ │Educaţie Fizica├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │şi Sport │Kinetoterapie │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│10 │Facultatea de │Marketing │A │4/5│Zi/ID││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Economice şi │Finanţe şi Bănci │AP│4 │Zi ││ │Administrative │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Management │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica economică │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Relaţii economice internaţionale │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică │A │4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geografia turismului │AP│4 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Drept │AP│4 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│11 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │ Filologie, │ │ │ │ ││ │Istorie şi │Administraţie publică │A │4 │Zi ││ │Ştiinţe │ │ │ │ ││ │Administrative ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │din Cahul, │ │ │ │ ││ │Republica │Istorie - Limba şi literatura română │AP│4 │Zi ││ │Moldova │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│12 │Facultatea de │Matematica - informatica │A │4 │Zi ││ │Ştiinţe din ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Cahul, │Management │A │4 │Zi ││ │Republica │ │ │ │ ││ │Moldova │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│13 │Facultatea de │Ingineria produselor alimentare │A │5 │Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Inginereşti din│Inginerie economică în domeniul mecanic │A │5 │Zi ││ │Cahul, │ │ │ │ ││ │Republica │ │ │ │ ││ │Moldova │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    B. Învăţământ un versitar de scurta durata - la zi (Zi), la distanta (ID)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Colegiul │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul de │Exploatarea maşinilor şi utilajelor │A │3 │Zi ││ │Mecanică │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Exploatarea motoarelor în transporturi │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Design industrial │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Colegiul de │ │ │ │ ││ │ Nave │Construcţii şi montaje nave │A │3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Colegiul │Electronică aplicată │A │3 │Zi ││ │Electric │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnica de calcul │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi aparate electrice │AP│3 │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Colegiul de │ │ │ │ ││ │Metalurgie │Controlul proceselor metalurgice │A │3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Colegiul de │Tehnologia produselor alimentare │A │3 │Zi ││ │Tehnologii ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Alimentare şi │Tehnologii piscicole │A │3 │Zi ││ │Piscicole │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Cadastru │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 6 │Colegiul │Economia comerţului │A │3/4│Zi/ID││ │Economic şi de ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Administraţie │Gestiune bancară │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică locală │A │3/4│Zi/ID│├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 7 │Colegiul de │Institutori - Învăţământ preşcolar │AP│3 │Zi ││ │Institutori │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - Învăţământ primar │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - Învăţământ primar (la Brăila) │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 8 │Colegiul │ │ │ │ ││ │Ecologic │Hidrologie şi meteorologie │AP│3 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                29. UNIVERSITATEA TEHNICA "GH. ASACHI" DIN IAŞI   A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Facultatea │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Automatica │A │5 │Zi ││ │Automatica şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Calculatoare │Calculatoare │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica industriala │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Ingineria şi chimia substanţelor anorganice │A │5 │Zi ││ │Chimie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Industriala │Ingineria şi chimia substanţelor organice │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi chimia compusilor │ │ │ ││ │ │macromoleculari │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi tehnologia fabricaţiei hârtiei │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie biochimica │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie chimica │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în industria chimica şi │ │ │ ││ │ │de materiale │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Arhitectura │A │5 │Zi ││ │Construcţii şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Arhitectura │Construcţii civile, industriale şi agricole │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Cai ferate, drumuri şi poduri │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie civilă (în limbile engleza │ │ │ ││ │ │ şi franceza) │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie urbana şi dezvoltare regionala │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Instalaţii pentru construcţii │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │Tehnologia construcţiilor de maşini │A │5 │Zi ││ │Construcţii de ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Maşini │Maşini şi sisteme de producţie │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilajul şi tehnologia sudarii │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Mecanică fina │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Facultatea de │Electronică │A │5 │Zi ││ │Electronică şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Telecomunicaţii│Telecomunicaţii │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Telecomunicaţii (în limba engleza) │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Microtehnologii │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 6 │Facultatea de │Electrotehnica generală │A │5 │Zi ││ │Electrotehnica │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Acţionari electrice │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Construcţii electrotehnice │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Metrologie în industria electrica │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electromecanica │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electroenergetica │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Termoenergetica │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Energetica industriala │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul electric, │ │ │ ││ │ │electronic şi energetic │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 7 │Facultatea de │Construcţii hidrotehnice │A │5 │Zi ││ │Hidrotehnica │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie sanitară şi protecţia mediului │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Cadastru │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria mediului în agricultura │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 8 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │ Mecanică │Autovehicule rutiere │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi echipamente termice │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi instalaţii pentru agricultura │ │ │ ││ │ │ şi industria alimentara │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilaje pentru textile şi pielarie │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Mecatronica │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Roboti industriali │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 9 │Facultatea de │Ingineria materialelor │A │5 │Zi ││ │Ştiinţa şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ingineria │Ingineria procesarii materialelor │A │5 │Zi ││ │Materialelor │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilaje pentru prelucrari la cald │A │5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│10 │Facultatea de │Tehnologii textile │A │5 │Zi ││ │Textile- ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Pielarie │Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia confecţiilor din piele şi │ │ │ ││ │ │inlocuitori │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologie chimica textila │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia chimica a produselor din piele │ │ │ ││ │ │şi inlocuitori │A │5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică industriala │A │5 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Facultatea │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Tehnica de calcul │A │3 │Zi ││ │Automatica şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Calculatoare │Automatizări │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Tehnologie chimica │A │3 │Zi ││ │Chimie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Industriala │Tehnici de laborator │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia materialelor de construcţii │AP│3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Tehnologia construcţiilor │A │3 │Zi ││ │Construcţii şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Arhitectura │Lucrări edilitare │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Organizarea şi economia construcţiilor │A │3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Construcţii │Tehnologii de mecanică fina │AP│3 │Zi ││ │de Maşini │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Electronică şi │Electronică aplicată │A │3 │Zi ││ │Telecomunicaţii│ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 6 │Facultatea de │Maşini şi aparate electrice │A │3 │Zi ││ │Electrotehnica │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Controlul calităţii şi metrologie │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Transportul şi distribuţia energiei electrice│A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Centrale termice şi hidroelectrice │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electromecanica │A │3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 7 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Hidrotehnica │Construcţii şi lucrări hidrotehnice │AP│3 │Zi ││ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 8 │Facultatea de │Automobile │AP│3 │Zi ││ │ Mecanică │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Exploatarea maşinilor textile │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Materiale şi defectoscopie │A │3 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 9 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Ştiinţa şi │Controlul proceselor metalurgice │A │3 │Zi ││ │Ingineria │ │ │ │ ││ │Materialelor │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│10 │Facultatea de │Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor │ │ │ ││ │Textile - │textile │A │3 │Zi ││ │Pielarie │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia firelor şi tesaturilor │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia confecţiilor din piele │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Finisare chimica textila │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tabacarie │AP│3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Organizarea şi gestiunea producţiei │AP│3 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘     30. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINA VETERINARA                 "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI    A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi), la distanta (ID)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Facultatea │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Agricultura │A │5/6│Zi/ID││ │Agricultura │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Montanologie │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în agricultura │AP│5 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia prelucrării produselor agricole │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │Horticultura │Horticultura │A │5/6│Zi/ID│├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Zootehnie │A │5/6│Zi/ID││ │Zootehnie │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Piscicultura │AP│5 │Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │ │ │ │ ││ │ Medicina │Medicina veterinara │A │6 │Zi ││ │Veterinara │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘    B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│Forma││ │ │ │ra-│ de ││Nr.│ │ Specializarea │ta │orga-││crt│ Colegiul │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │stu│niza-││ │ │ provizoriu (AP) │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Pomicultura şi viticultura │A │3 │Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Agricol │Peisagistica │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Creşterea animalelor │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Igiena şi laborator veterinar │A │3 │Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Clinica şi farmacie veterinara │AP│3 │Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                31. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi), la distanta (ID)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Biologie │A │ 4 │ Zi ││ │Biologie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biochimie │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ecologie şi protecţia mediului │A │ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Chimie │A │ 4 │ Zi ││ │Chimie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biochimie tehnologică │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Chimie - Fizica │A │ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Drept │A │ 4 │ Zi ││ │Drept │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │Economie generală │A │ 4 │ Zi ││ │Economie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Administrarea │Economia comerţului, turismului şi │A │ 4 │ Zi ││ │Afacerilor │serviciilor │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Economie agroalimentara │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Statistica şi previziune economică │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Finanţe şi Bănci │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate şi informatica de gestiune │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Relaţii economice internaţionale │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Management │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Marketing │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica economică │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Facultatea de │Educaţie Fizica şi Sport │A │ 4 │ Zi ││ │Educaţie Fizica├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │şi Sport │Kinetoterapie │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 6 │Facultatea de │Fizica │A │ 4 │ Zi ││ │Fizica ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fizica medicală │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biofizica │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fizica tehnologică │A │ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 7 │Facultatea de │Filosofie │A │ 4 │ Zi ││ │Filosofie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Sociologie │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Asistenţa socială │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ştiinţe politice │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 8 │Facultatea de │Geografie │A │ 4 │ Zi ││ │Geografie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Geologie │Geografia mediului │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geografie - O limba şi literatura străină │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geochimie │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geologie tehnica │A │ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 9 │Facultatea de │Informatica │A │ 4 │ Zi ││ │Informatica │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│10 │Facultatea de │Istorie │A │ 4 │ Zi ││ │Istorie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Istorie - O limba şi literatura străină │A │ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│11 │Facultatea de │Limba şi literatura română - O limba şi │ │ │ ││ │Litere │literatura străină │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │O limba şi literatura străină A - O limba │ │ │ ││ │ │şi literatura străină B │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Filologie clasica │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Literatura universala şi comparata │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Jurnalism │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│12 │Facultatea de │Matematica │A │ 4 │ Zi ││ │Matematica ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematici aplicate │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematica - mecanică │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematica - Informatica │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematica - Fizica │A │ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│13 │Facultatea de │Psihologie │A │ 4 │ Zi ││ │Psihologie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ştiinţe ale │Pedagogie │A │ 4 │ Zi ││ │Educaţiei ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Psihopedagogie specială │A │ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│14 │Facultatea de │Teologie ortodoxa pastorala │A │ 4 │ Zi ││ │Teologie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ortodoxa │Teologie ortodoxa didactica - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura română sau O limba şi literatura │ │ │ ││ │ │străină (engleza, franceza, germană) │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Asistenţa │ │ │ ││ │ │socială │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Conservare şi │ │ │ ││ │ │restaurare │AP│ 4 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘  B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea/ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Colegiul │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Informatica │A │ 3 │ Zi ││ │Informatica │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Colegiul │Institutori - Învăţământ primar │AP│ 3 │ Zi ││ │Universitar de ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Institutori │Institutori - Învăţământ primar (la Barlad) │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - Învăţământ primar │ │ │ ││ │ │(la Piatra Neamt) │AP│ 3 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Maiestrie sportiva şi acrobatica │A │ 3 │ Zi ││ │Educaţie Fizica│ │ │ │ ││ │şi Sport │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │Economia comerţului │AP│ 3 │ Zi ││ │Economie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Administrarea │Economia comerţului (la Vatra Dornei) │AP│ 3 │ Zi ││ │Afacerilor ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Economia comerţului (la Focsani) │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Gestiune bancară │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică locală │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică locală (la Focsani) │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Birotica │AP│ 3 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘             32. UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE "GR.T.POPA" DIN IAŞI  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Medicina generală │A │ 6 │ Zi ││ │Medicina │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Stomatologie │A │ 6 │ Zi ││ │Stomatologie │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Farmacie │A │ 5 │ Zi ││ │Farmacie │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │Bioinginerie medicală │AP│ 6 │ Zi ││ │Bioinginerie │ │ │ │ ││ │Medicală │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘  B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Colegiul │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Urgente medico-chirurgicale │AP│ 3 │ Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Medical │Urgente medico-chirurgicale (la Galaţi) │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Urgente medico-chirurgicale (la Botosani) │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnica dentara │A │ 3 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                33. UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Pedagogie muzicala │A │ 5 │ Zi ││ │Compoziţie, ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Muzicologie, │Compoziţie muzicala │A │ 5 │ Zi ││ │Pedagogie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │muzicala şi │Muzicologie │A │ 5 │ Zi ││ │Teatru ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Artele spectacolului de teatru │A │ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Interpretare muzicala │A │ 5 │ Zi ││ │Interpretare │ │ │ │ ││ │muzicala │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Arte plastice │A │ 4 │ Zi ││ │Arte plastice, ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Decorative şi │Pedagogie - Arte plastice şi Decorative │A │ 4 │ Zi ││ │Design ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Arte Decorative │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Design │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Conservare şi Restaurare │AP│ 4 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                           34. UNIVERSITATEA DIN ORADEA  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi), la distanta (ID)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Inginerie sanitară şi protecţia mediului │A │ 5 │ Zi ││ │Arhitectura şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Construcţii │Cadastru │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Arhitectura │AP│ 6 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Arte decorative │AP│ 4 │ Zi ││ │Arte Vizuale ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Pedagogie - arte plastice şi decorative │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Design │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Arte plastice │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Conservare şi restaurare │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Istoria Artei │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Educaţie fizica şi sport │A │ 4 │ Zi ││ │Educaţie Fizica├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │şi Sport │Kinetoterapie │A │ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │Electromecanica │A │ 5 │ Zi ││ │Electrotehnica ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │şi Informatica │Electronică │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electrotehnica generală │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Automatica │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Calculatoare │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul electric, │ │ │ ││ │ │electronic şi energetic │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Facultatea de │Electroenergetica │A │ 5 │ Zi ││ │Energetica ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Energetica industriala │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Termoenergetica │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul electric, │ │ │ ││ │ │electronic şi energetic │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 6 │Facultatea de │Tehnologia construcţiilor de maşini │A │ 5 │ Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Managerială şi │Utilajul şi tehnologia sudarii │AP│ 5 │ Zi ││ │Tehnologică ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Mecanică fina │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilaje şi instalaţii de proces │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi instalaţii pentru agricultura şi │ │ │ ││ │ │industria alimentara │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Autovehicule rutiere │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Roboti industriali │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │A │ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 7 │Facultatea de │Istorie - Geografie │A │ 4 │ Zi ││ │Istorie - ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Geografie │Istorie │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Istorie - Arheologie │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geografie │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geografia turismului │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Planificare teritorială │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 8 │Facultatea de │Limba şi literatura română - O limba şi │A │ 4 │ Zi ││ │Litere │literatura străină (engleza, franceza, │ │ │ ││ │ │germană, rusa) │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura engleza - O limba şi │ │ │ ││ │ │literatura străină (franceza, germană, rusa) │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura germană - O limba şi │ │ │ ││ │ │literatura străină (engleza, franceza, │ │ │ ││ │ │italiana, rusa) │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Bibliologie şi Biblioteconomie │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie baptista didactica - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura română sau O limba şi literatura │ │ │ ││ │ │străină (engleza, franceza, germană, rusa) │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie baptista didactica - Asistenţa │ │ │ ││ │ │socială │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 9 │Facultatea de │Medicina generală │A │ 6 │ Zi ││ │Medicina şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Farmacie │Fiziokinetoterapie │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Stomatologie │A │ 6 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Farmacie │A │ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│10 │Facultatea de │Artele spectacolului muzical │AP│ 5 │ Zi ││ │Muzica ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Interpretare muzicala │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Pedagogie muzicala │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Artele spectacolului de teatru │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│11 │Facultatea de │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │AP│ 5 │ Zi ││ │Protecţia ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Mediului │Agricultura │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Horticultura │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Silvicultura │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Exploatări forestiere │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Zootehnie │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Prelucrarea lemnului │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│12 │Facultatea de │Matematica - Fizica │A │ 4 │ Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematica - Informatica │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematici aplicate │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fizica - Chimie │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fizica tehnologică │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biologie - Chimie │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biologie │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│13 │Facultatea de │Finanţe şi Bănci │A │4/5│Zi/ID││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Economice │Marketing │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Economia comerţului, turismului şi │ │ │ ││ │ │serviciilor │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate şi informatica de gestiune │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Relaţii economice internaţionale │A │4/5│Zi/ID│├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│14 │Facultatea de │Drept │A │ 4 │ Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Juridice │Administraţie publică │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│15 │Facultatea de │Ştiinţe politice │AP│ 4 │ Zi ││ │Ştiinţe │ │ │ │ ││ │Politice şi │ │ │ │ ││ │Ştiinţele │ │ │ │ ││ │Comunicării │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│16 │Facultatea de │Psihologie │AP│ 4 │ Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Socio-Umane │Sociologie │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Filosofie │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Asistenţa socială │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│17 │Facultatea de │Teologie ortodoxa pastorala │A │ 4 │ Zi ││ │Teologie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ortodoxa │Teologie ortodoxa didactica - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura română sau O limba şi literatura │ │ │ ││ │ │străină (engleza, franceza, germană, rusa) │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Asistenţa │ │ │ ││ │ │socială │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Conservare şi restaurare │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│18 │Facultatea de │Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor │AP│ 5 │ Zi ││ │Textile şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Pielarie │Tehnologia confecţiilor din piele şi │ │ │ ││ │ │inlocuitori │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică industriala │AP│ 5 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘  B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea/ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Colegiul │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Informatica │AP│ 3 │ Zi ││ │Ştiinţe │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Colegiul │Maşini şi aparate electrice │AP│ 3 │ Zi ││ │Tehnic, ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Economic şi de │Transportul şi distribuţia energiei electrice│AP│ 3 │ Zi ││ │Administraţie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnica medicală şi exploatarea aparaturii │ │ │ ││ │ │medicale │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică locală │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Economia comerţului │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electronică aplicată │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnica de calcul │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Automatizări │AP│ 3 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Colegiul │Tehnica dentara │AP│ 3 │ Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Medical │Urgente medico - chirurgicale │AP│ 3 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Colegiul │Institutori - învăţământ preşcolar │AP│ 3 │ Zi ││ │Universitar de ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Institutori │Institutori - învăţământ primar │AP│ 3 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Colegiul │Institutori - învăţământ preşcolar │AP│ 3 │ Zi ││ │Universitar de ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Institutori din│Institutori - învăţământ primar │AP│ 3 │ Zi ││ │Beius │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                       35. UNIVERSITATEA DIN PETROSANI  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi), la distanta (ID)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Geologie miniera │A │ 5 │ Zi ││ │Mine ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie miniera │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Topografie miniera │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Prepararea substanţelor minerale utile │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Construcţii miniere │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │A │ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Maşini şi echipamente miniere │A │ 5 │ Zi ││ │Maşini şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Instalaţii │Automatica │A │ 5 │ Zi ││ │Electromecanice├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Calculatoare │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electromecanica │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Energetica industriala │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria transporturilor │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Matematica - Fizica │AP│ 4 │ Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Sociologie │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Finanţe şi Bănci │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate şi informatica de gestiune │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Management │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie matematica │AP│ 5 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘  B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Colegiul │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Birotica │A │ 3 │ Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Tehnic şi de │Institutori - învăţământ primar │AP│ 3 │ Zi ││ │Administraţie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Topografie miniera │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Exploatarea maşinilor şi utilajelor │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Controlul calităţii şi metrologie │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Organizarea şi gestiunea producţiei │A │ 3 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                          36. UNIVERSITATEA DIN PITESTI  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Biologie │A │ 4 │ Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Horticultura │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Pedagogie muzicala │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie Fizica │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Chimie - Fizica │A │ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Electronică │A │ 5 │ Zi ││ │Electronică şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Electromecanica│Electromecanica │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Metrologie în industria electrica │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Calculatoare │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Limba şi literatura română - O limba şi │ │ │ ││ │Litere │literatura străină (franceza, engleza) │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura franceza- Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura engleza │A │ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │Economia comerţului, turismului şi │ │ │ ││ │Ştiinţe │serviciilor │AP│ 4 │ Zi ││ │Economice, ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Juridice şi │Finanţe şi Bănci │AP│ 4 │ Zi ││ │Administrative ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate şi informatica de gestiune │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Management │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Drept │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Facultatea de │Autovehicule rutiere │A │ 5 │ Zi ││ │Mecanică şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Tehnologie │Tehnologia construcţiilor de maşini │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică industriala │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 6 │Facultatea de │Educaţie fizica şi sport │A │ 4 │ Zi ││ │Educaţie Fizica├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │şi Sport │Kinetoterapie │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 7 │Facultatea de │Teologie ortodoxa pastorala │A │ 4 │ Zi ││ │Teologie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ortodoxa │Teologie ortodoxa didactica - Asistenţa │ │ │ ││ │ │socială │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura română sau O limba şi literatura │ │ │ ││ │ │străină (engleza, franceza) │A │ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 8 │Facultatea de │Matematica │A │ 4 │ Zi ││ │Matematica - ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Informatica │Matematica-Informatica │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica │A │ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 9 │Facultatea de │Istorie - Arhivistica şi muzeologie │AP│ 4 │ Zi ││ │Istorie, ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Filosofie şi │Filosofie │AP│ 4 │ Zi ││ │Jurnalism ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Jurnalism │AP│ 4 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘  B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Colegiul │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Electronică aplicată │A │ 3 │ Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Tehnic │Automobile │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia prelucrării materialelor │A │ 3 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Colegiul │Institutori - învăţământ preşcolar │A │ 3 │ Zi ││ │Universitar de ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Institutori │Institutori - învăţământ primar │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - învăţământ primar │ │ │ ││ │ │(la Alexandria) │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - învăţământ primar (la Giurgiu) │A │ 3 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Colegiul │Institutori - învăţământ preşcolar │A │ 3 │ Zi ││ │Universitar din├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Campulung │Institutori - învăţământ primar │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate │AP│ 3 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                     37. UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Utilaje petroliere şi petrochimice │A │ 5 │ Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Mecanică şi │Utilaje pentru transportul şi depozitarea │ │ │ ││ │Electrica │hidrocarburilor │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Automatica │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Calculatoare │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electromecanica │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electronică │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │A │ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Inginerie de petrol şi gaze │A │ 5 │ Zi ││ │Forajul ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Sondelor şi │Transportul, depozitarea şi distribuţia │ │ │ ││ │Exploatarea │hidrocarburilor │AP│ 5 │ Zi ││ │Zăcămintelor ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geologie petroliera │A │ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Prelucrarea petrolului, petrochimie şi │ │ │ ││ │Tehnologia │carbochimie │A │ 5 │ Zi ││ │Petrolului şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Petrochimie │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │A │ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │Matematica - Informatica │A │ 4 │ Zi ││ │Litere şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ştiinţe │Limba şi literatura română - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura engleza │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura engleza - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura franceza │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Chimie - Fizica │A │ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Facultatea de │Economia comerţului, turismului şi │ │ │ ││ │Ştiinţe │serviciilor │A │ 4 │ Zi ││ │Economice ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Merceologie │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate şi informatica de gestiune │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Management │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Finanţe şi Bănci │AP│ 4 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘  B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Colegiul │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Exploatarea utilajelor petroliere şi │ │ │ ││ │Universitar │petrochimice │A │ 3 │ Zi ││ │Tehnic şi de ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Administraţie │Foraj şi extracţie │A │ 3 │ Zi ││ │din Ploiesti ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologie chimica │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Birotica │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - învăţământ primar │AP│ 3 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Colegiul │Birotica │AP│ 3 │ Zi ││ │Universitar din├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Campina │Administraţie publică locală │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Gestiune bancară │AP│ 3 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                   38. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN RESITA   Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Tehnologia Construcţiilor de Maşini │A │ 5 │ Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilajul şi Tehnologia Sudarii │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electromecanica │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria materialelor │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul electric, │ │ │ ││ │ │electronic şi energetic │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Economia comerţului, turismului şi │ │ │ ││ │Ştiinţe │serviciilor │AP│ 4 │ Zi ││ │Economice şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Administrative │Marketing │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Asistenţa socială │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Istorie │AP│ 4 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                    39. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Teologie ortodoxa pastorala │A │ 4 │ Zi ││ │Teologie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ortodoxa │Teologie ortodoxa didactica - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura română sau O limba şi literatura │ │ │ ││ │ │străină (engleza, franceza, germană) │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Asistenţa │ │ │ ││ │ │socială │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Drept │A │ 4 │ Zi ││ │Drept ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ştiinţe politice │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Limba şi literatura română - O limba şi │ │ │ ││ │Litere şi Arte │literatura străină (engleza, franceza, │ │ │ ││ │ │germană) │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │O limba şi literatura străină (germană, │ │ │ ││ │ │engleza) - O limba şi literatura străină │ │ │ ││ │ │(engleza, franceza, germană) │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura franceza - O limba şi │ │ │ ││ │ │literatura străină (engleza, germană) │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limbi moderne aplicate │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura germană - Teologie │ │ │ ││ │ │protestanta didactica │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Artele spectacolului de teatru │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teatrologie │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │Istorie │A │ 4 │ Zi ││ │Istorie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Patrimoniu │Istorie (în limba germană) │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Istorie - O limba şi literatura străină │ │ │ ││ │ │(engleza, germană) │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Conservare şi restaurare │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Facultatea de │Jurnalism │A │ 4 │ Zi ││ │Jurnalistica ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Comunicare socială şi relaţii publice │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 6 │Facultatea de │Tehnologia construcţiilor de maşini │A │ 5 │ Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi sisteme de producţie │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilaje pentru textile şi pielarie │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Calculatoare │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electromecanica │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │A │ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 7 │Facultatea de │Matematica - Informatica │A │ 4 │ Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematica - Fizica │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica economică │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fizica - Chimie │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ecologie şi protecţia mediului │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Psihologie │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Psihopedagogie specială │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Sociologie - Etnologie │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Educaţie fizica şi sport │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 8 │Facultatea de │Medicina generală │A │ 6 │ Zi ││ │Medicina ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Stomatologie │AP│ 6 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 9 │Facultatea de │Montanologie │A │ 5 │ Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Agricole, │Horticultura │AP│ 5 │ Zi ││ │Industrie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Alimentara şi │Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor │A │ 5 │ Zi ││ │Protecţia ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Mediului │Tehnologia confecţiilor din piele şi │ │ │ ││ │ │inlocuitori │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria produselor alimentare │A │ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│10 │Facultatea de │Economia comerţului, turismului şi │ │ │ ││ │Ştiinţe │serviciilor │A │ 4 │ Zi ││ │Economice ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Finanţe şi Bănci │AP│ 4 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘  B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Colegiul │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Administraţie publică locală │A │ 3 │ Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor │ │ │ ││ │ │textile │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia produselor alimentare │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biblioteconomie │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Urgente medico-chirurgicale │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maiestrie sportiva şi acrobatica │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Economia comerţului │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Economia comerţului (la Husi) │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia prelucrării materialelor │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Organizarea şi gestiunea producţiei │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Exploatarea şi valorificarea gazelor naturale│ │ │ ││ │ │(la Medias) │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Activităţi turistice │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electronică aplicată │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologii în industria extractiva (la Copsa │ │ │ ││ │ │Mica) │AP│ 3 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                   40. UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Mecatronica │A │ 5 │ Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Mecanică │Inginerie economică în domeniul mecanic │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilaje şi echipamente de proces │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi sisteme de producţie │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria materialelor │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Calculatoare │A │ 5 │ Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Electrica │Automatica │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Energetica industriala │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electrotehnica generală │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul electric, │ │ │ ││ │ │electronic şi energetic │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electronică │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Silvicultura │A │ 5 │ Zi ││ │Silvicultura │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │Economia comerţului, turismului şi │ │ │ ││ │Ştiinţe │serviciilor │A │ 4 │ Zi ││ │Economice şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Administraţie │Contabilitate şi informatica de gestiune │AP│ 4 │ Zi ││ │Publică ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Facultatea de │Limba şi literatura română - O limba şi │ │ │ ││ │Litere │literatura străină (franceza, germană) │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura franceza - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura germană │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura franceza - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura engleza │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Limba şi literatura ucraineana - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura română sau O limba şi literatura │ │ │ ││ │ │străină (franceza, engleza) │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 6 │Facultatea de │Istorie - Geografie │A │ 4 │ Zi ││ │Istorie şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Geografie │Istorie - O limba şi literatura străină │ │ │ ││ │ │(engleza, franceza) │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Istorie - Filosofie │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geografie - O limba şi literatura străină │ │ │ ││ │ │(engleza, franceza) │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geografia turismului │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Educaţie - fizica şi sport │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 7 │Facultatea de │Ingineria produselor alimentare │AP│ 5 │ Zi ││ │Inginerie │ │ │ │ ││ │Alimentara │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘  B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea/ │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ Colegiul │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Economia comerţului │A │ 3 │ Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Economice şi │Gestiune bancară │AP│ 3 │ Zi ││ │Administraţie │ │ │ │ ││ │Publică │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Muzeologie │A │ 3 │ Zi ││ │Istorie şi │ │ │ │ ││ │Geografie │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Tehnologia produselor alimentare │A │ 3 │ Zi ││ │Inginerie │ │ │ │ ││ │Alimentara │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │Birotica │A │ 3 │ Zi ││ │Litere │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Colegiul │Institutori - învăţământ primar │AP│ 3 │ Zi ││ │Universitar de ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Institutori │Institutori - învăţământ preşcolar │AP│ 3 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                    41. UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TARGOVISTE  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi), la distanta (ID)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Contabilitate şi informatica de gestiune │A │ 4 │ Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Economice │Management │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Marketing │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Finanţe şi Bănci │A │ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Drept │AP│ 4 │ Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Juridice │Administraţie publică │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Jurnalism │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Pedagogie muzicala │AP│ 5 │ Zi ││ │Muzica │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │Istorie - Arheologie │A │ 4 │ Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Umaniste │Istorie - Geografie │A │4/5│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Geografie │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Educaţie fizica şi sport │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 5 │Facultatea de │Electronică │AP│ 5 │ Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Electrica │Electrotehnica generală │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electromecanica │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Energetica industriala │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Automatica │A │ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 6 │Facultatea de │Teologie ortodoxa pastorala │A │ 4 │ Zi ││ │Teologie - ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Litere │Teologie ortodoxa didactica - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura română │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teologie ortodoxa didactica - Asistenţa │ │ │ ││ │ │socială │A │ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 7 │Facultatea de │Mecatronica │AP│ 5 │ Zi ││ │Ştiinţa şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Ingineria │Ingineria materialelor │A │ 5 │ Zi ││ │Materialelor ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilaje şi instalaţii de proces │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 8 │Facultatea de │Piscicultura │AP│ 5 │ Zi ││ │Ingineria ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Mediului şi │Montanologie │A │ 5 │ Zi ││ │Biotehnologii ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia prelucrării produselor agricole │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi protecţia mediului în │ │ │ ││ │ │agricultura │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 9 │Facultatea de │Matematica - Informatica │AP│ 4 │ Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Matematica - Fizica │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Fizica - Chimie │AP│ 4 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘  B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi), la distanta (ID)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Colegiul │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Conservarea patrimoniului arheologic şi │ │ │ ││ │Universitar │muzeal │A │ 3 │ Zi ││ │Economic şi de ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Administraţie │Birotica │A │3/4│Zi/ID││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Biblioteconomie │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Management şi afaceri în agricultura │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - învăţământ preşcolar │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - învăţământ primar │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia produselor alimentare │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnica de calcul │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Transportul şi distribuţia energiei electrice│A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia prelucrării materialelor │AP│ 3 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                42. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRANCUSI" DIN TARGU-JIU  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Economia comerţului, turismului şi │ │ │ ││ │Ştiinţe │serviciilor │A │ 4 │ Zi ││ │Economice ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Finanţe şi Bănci │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate şi informatica de gestiune │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Management │AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Tehnologia construcţiilor de maşini │A │ 5 │ Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi sisteme de producţie │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Termoenergetica │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Energetica industriala │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Automatica │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Drept │A │ 4 │ Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Juridice şi │Administraţie publică │AP│ 4 │ Zi ││ │Administrative │ │ │ │ │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘  B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Colegiul │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Contabilitate │AP│ 3 │ Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Automatizări │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - învăţământ preşcolar │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - învăţământ primar │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Administraţie publică locală (la Slatina) │AP│ 3 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘               43. UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TARGU - MURES  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Tehnologia construcţiilor de maşini │A │ 5 │ Zi ││ │Inginerie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Mecatronica │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Automatica │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Calculatoare │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electroenergetica │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică industriala │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilaje pentru textile şi pielarie │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Matematica - Informatica │A │ 4 │ Zi ││ │Ştiinţe şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Litere │Limba şi literatura română - Limba şi │ │ │ ││ │ │literatura engleza │AP│ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Istorie - Limba şi literatura străină engleza│AP│ 4 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Administraţie publică │AP│ 4 │ Zi ││ │Ştiinţe ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Economice şi │Management │A │ 4 │ Zi ││ │Administrative ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Contabilitate şi informatica de gestiune │AP│ 4 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘  B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Colegiul │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Automobile │AP│ 3 │ Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologii de mecanică fina │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Design industrial │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Transportul şi distribuţia energiei electrice│AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electronică aplicată │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Organizarea şi gestiunea producţiei │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Informatica │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Prelucrarea informatica a datelor economice │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - învăţământ primar │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Institutori - învăţământ preşcolar │AP│ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maiestrie sportiva şi acrobatica │AP│ 3 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘              44. UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE DIN TARGU MURES   A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Medicina generală* │A │ 6 │ Zi ││ │Medicina │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Stomatologie │A │ 6 │ Zi ││ │Stomatologie │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Farmacie │A │ 5 │ Zi ││ │Farmacie │ │ │ │ │├───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┤│* Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  B. Învăţământ universitar de scurta durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Colegiul │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditată (A) │ta │orga-││ │ │ │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Colegiul │Urgente medico-chirurgicale │A │ 3 │ Zi ││ │Universitar ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Medical │Tehnica dentara │A │ 3 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnica farmaceutica │A │ 3 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                45. UNIVERSITATEA DE ARTA TEATRALA DIN TARGU-MURES  Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Artele spectacolului de teatru │A │ 4 │ Zi ││ │Teatru ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Artele spectacolului de teatru (în limba │ │ │ ││ │ │maghiara) │A │ 4 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Teatrologie │AP│ 4 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘                     46. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA  A. Învăţământ universitar de lungă durata - la zi (Zi)┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐│ │ │ │Du-│For- ││Nr.│ Facultatea │ Specializarea │ra-│ma de││crt│ │ acreditata (A) sau autorizata sa funcţioneze │ta │orga-││ │ │ provizoriu (AP) │stu│niza-││ │ │ │dii│re ││ │ │ │lor│ ││ │ │ │în │ ││ │ │ │ani│ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┼───┼─────┤│ 1 │Facultatea de │Automatica │A │ 5 │ Zi ││ │Automatica şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Calculatoare │Calculatoare │A │ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 2 │Facultatea de │Ingineria şi chimia substanţelor anorganice │A │ 5 │ Zi ││ │Chimie ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Industriala şi │Ingineria şi chimia substanţelor organice │A │ 5 │ Zi ││ │Ingineria ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Mediului │Ingineria şi chimia compusilor │ │ │ ││ │ │macromoleculari │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia chimica a produselor textile, din │ │ │ ││ │ │piele şi inlocuitori │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Chimie alimentara │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 3 │Facultatea de │Construcţii civile, industriale şi agricole │A │ 5 │ Zi ││ │Construcţii şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Arhitectura │Cai ferate, drumuri şi poduri │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie civilă (în limbile engleza şi │ │ │ ││ │ │germană) │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Instalaţii pentru construcţii │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Cadastru │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Arhitectura │A │ 6 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 4 │Facultatea de │Electronică │A │ 5 │ Zi ││ │Electronică şi ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │Telecomunicaţii│Telecomunicaţii │A │ 5 │ Zi │└───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────┘│ │ │ │ │ │ ││ 5 │Facultatea de │Electrotehnica generală │A │ 5 │ Zi ││ │Electrotehnica ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electromecanica │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Electroenergetica │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Energetica industriala │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie economică în domeniul electric, │ │ │ ││ │ │electronic şi energetic │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 6 │Facultatea de │Construcţii hidrotehnice │A │ 5 │ Zi ││ │Hidrotehnica ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare │ │ │ ││ │ │rurală │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie sanitară şi protecţia mediului │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria sistemelor biotehnice şi │ │ │ ││ │ │ecologice │AP│ 5 │ Zi │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 7 │Facultatea de │Inginerie economică industriala │A │ 5 │ Zi ││ │Management în ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────││ │Producţie şi │Ingineria sistemelor de circulaţie │AP│ 5 │ Zi ││ │Transporturi │ │ │ │ │├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ 8 │Facultatea de │Mecanică fina │A │ 5 │ Zi ││ │Mecanică ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi echipamente termice │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Autovehicule rutiere │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi echipamente miniere │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilaje şi instalaţii de proces │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi instalaţii pentru agricultura │ │ │ ││ │ │şi industrie alimentara │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Inginerie mecanică │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Utilaje pentru textile şi pielarie │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Material rulant de cale ferată │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Roboti industriali │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Roboti industriali (în limba germană) │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Mecatronica │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Ingineria transporturilor │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │A │ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini (în │ │ │ ││ │ │limba franceza) │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────┤│ │ │Design industrial (în limbile engleza │ │ │ ││ │ │şi germană) │AP│ 5 │ Zi ││ │ ├───────────────