ORDIN nr. 66 din 13 februarie 2002pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinara pentru comerţul României cu statele membre ale Comunităţii Europene cu ovine şi caprine
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 9 mai 2002    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 152.991 din 31 ianuarie 2002, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate şi certificarea veterinara pentru comerţul României cu statele membre ale Comunităţii Europene cu ovine şi caprine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de aducere la îndeplinire a prezentului ordin.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare. (2) Modelele de certificate de sănătate prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta norma sanitară veterinara vor fi folosite când România va deveni stat membru al Comunităţii Europene sau în cazul schimbului comercial cu ţările care au încheiat acorduri bilaterale cu România.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu  +  AnexăNORMA 13/02/2002