LEGE nr. 257 din 29 aprilie 2002pentru înfiinţarea comunei Sinca Noua, judeţul Braşov
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 10 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Sinca Noua, judeţul Braşov, având în componenta satele Paltin şi Sinca Noua, care provin din comuna Poiana Marului, judeţul Braşov. Reşedinţa comunei Sinca Noua se stabileşte în satul Sinca Noua. (2) Comuna Poiana Marului are în componenta satul Poiana Marului, care este reşedinţa comunei.  +  Articolul 2 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor publice locale în comuna Sinca Noua, judeţul Braşov, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar, numit de prefect, în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Sinca Noua.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Judeţean Braşov şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. (2) alin. (1), împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Braşov şi Consiliul Local al Comunei Poiana Marului, vor repartiza veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Poiana Marului între comunele prevăzute la art. 1. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Sinca Noua vor fi administrate şi gestionate prin autorităţile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe salarii, în limita prevederilor aprobate în anul 2002 pe ansamblul judeţului Braşov. (3) Bugetul comunei Sinca Noua pe anul 2002 se va elabora de către delegaţii prevăzuţi la alin. (1), cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Braşov. (4) Operaţiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Poiana Marului şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Sinca Noua.  +  Articolul 4Până la noile alegeri locale autorităţile administraţiei publice locale din comuna Poiana Marului, judeţul Braşov, vor funcţiona în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 5Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PAUL PACURARUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------