LEGE nr. 251 din 29 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2002 privind trecerea Spitalului "Elias" şi a Complexului Olanesti din subordinea şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Române
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 30 ianuarie 2002 privind trecerea Spitalului "Elias" şi a Complexului Olanesti din subordinea şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Române, adoptată în temeiul art. 1 pct. VIII.2 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Bunurile identificate la nr. 103.629 din inventarul bunurilor publice, parte proprietate publică a statului, trec din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Române."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în Spitalul <> este preluat şi se considera transferat, beneficiind de prevederile art. I din Hotărârea Guvernului nr. 697/1995 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare. (2) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Complexului Olanesti este preluat de unitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) şi se considera transferat, beneficiind de prevederile art. I din Hotărârea Guvernului nr. 697/1995."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU------------