ORDIN nr. 162 din 15 aprilie 2002pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) şi ale art. 50 alin. (1) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 lit. B.b) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,având în vedere Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 1 din 28 ianuarie 2002,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de stat  +  AnexăREGULAMENT 15/04/2002