LEGE nr. 229 din 23 aprilie 2002pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 29 aprilie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Articolul 12 din Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 23 mai 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Reducerile de 50% pe calea ferată şi reducerea cu 50% din costul materialului lemnos de care beneficiază titularii carnetului de mot se suporta de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor."  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, vor emite norme metodologice de aplicare a legii, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 5 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU-----------