LEGE nr. 204 din 19 aprilie 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost inlaturati din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 24 aprilie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost inlaturati din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 30 decembrie 1998, cu următoarea modificare:- Articolul unic va avea următorul cuprins:"Articol unic. - Alineatul 1 al articolului 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost inlaturati din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 iulie 1993, se modifica şi va avea următorul cuprins:<>"Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PAUL PACURARU────────────────