HOTĂRÂRE nr. 1.350 din 27 decembrie 2001privind atestarea domeniului public al judeţului Dambovita, precum şi al municipiului Targoviste, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dambovita
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 24 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe atesta apartenenţa la domeniul public al judeţului Dambovita, precum şi al municipiului Targoviste, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dambovita, a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-83*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.----------- Notă *) Anexele nr. 1-83 se publică ulterior.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat-------