LEGE nr. 199 din 16 aprilie 2002pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 22 aprilie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Articolul 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:"Art. 2. - (1) Ministerul Culturii şi Cultelor asigura elaborarea şi aplicarea strategiei în domeniile culturii şi artei, cultelor şi cinematografiei. (2) Strategia în domeniul audiovizualului este elaborata de Ministerul Culturii şi Cultelor, în cooperare cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, şi este aplicată de Consiliul Naţional al Audiovizualului."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/2001, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA────────────────────