LEGE nr. 156 din 8 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiza tehnica judiciară şi extrajudiciara
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 15 aprilie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiza tehnica judiciară şi extrajudiciara, emisă în temeiul art. 1 lit. M pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU──────────────