DECRET nr. 163 din 30 iulie 1948privind fixarea la 20.000.000 lei stabilizati a fondului de rulment creeat asupra Casei Sănătăţii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 30 iulie 1948     +  Articolul 1Fondul de rulment de lei 5.000.000 creat prin Decretul-lege nr. 2.832 din 1941 şi majorat la suma de lei vechi 200.000.000 şi lei vechi 2.000.000.000 şi, prin decretele-legi nr. 128, publicat în Monitorul Oficial nr. 156 din 8 Iulie 1943 şi nr. 1.051, publicat în Monitorul Oficial nr. 278 bis din 30 Noemvrie 1946, se fixează la suma de lei stabilizati 20.000.000.Fondul de rulment va putea fi întrebuinţat pentru plăţile urgente impuse de nevoia combaterii epidemiilor şi bolilor sociale, pentru nevoi urgente în legătură cu aprovizionarea instituţiilor dependente de Ministerul Sănătăţii, precum şi pentru nevoi în legătură cu investiţii, urmând ca toate aceste plati să fie recuperate pînă la finele exerciţiului.  +  Articolul 2Fondul de rulment se va alimenta din soldurile dela 1 Aprilie ale Eforiilor Sanitare Judeţene, urmând a fi contabilizate printr'un cont de virament denumit "Fondul de rulment Casa Sănătăţii", la Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni.  +  Articolul 3Răspunderea administrării acestui fond de rulment cade asupra Administraţiei Generale a Casei Sănătăţii.-----------