DECRET nr. 463 din 30 decembrie 1960privind ratificarea Tratatului dintre Republica Populara Română şi Republica Populara Albania privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 4 din 18 ianuarie 1961    Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române decretează:  +  Articolul UNICSe ratifica Tratatul dintre Republica Populara Română şi Republica Populara Albania privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, semnat la Tirana, la 12 septembrie 1960.TRATAT 12/09/1960