RECTIFICARE nr. 247 din 19 iulie 2005la Legea nr. 247/2005
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 27 octombrie 2005    În titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la art. I pct. 3, alin. (2^2) al art. 1, în loc de: "...standardelor intenţionale de evaluare" se va citi: "...standardelor internaţionale de evaluare".-------