METODOLOGIE din 14 octombrie 2005de eliberare a autorizaţiei speciale nominale de circulaţie
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Nr. 1.654 din 5 octombrie 2005
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 979 din 14 octombrie 2005
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 26 octombrie 2005    1. Autorizarea circulaţiei se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în baza documentaţiei prezentate.2. Documentaţia cuprinde următoarele:2.1. memoriu din care să rezulte necesitatea efectuării transportului pe traseu sau pe traseele solicitate, numărul de vehicule pe fiecare traseu, numerele de înmatriculare, perioada pentru care se solicită autorizarea;2.2. certificatul de înmatriculare, în copie, pentru fiecare vehicul;2.3. copia documentelor care atestă plata tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale (rovinieta) pentru fiecare vehicul;2.4. caracteristicile tehnice ale transportului cu depăşiri de limite masice şi/sau dimensiuni maxime admise, conform anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;2.5. autorizaţia specială de transport pentru depăşiri de limite masice şi/sau dimensiuni maxime admise;2.6. dovada achitării tarifului pentru utilizarea zonei drumului.3. Analiza documentaţiilor:3.1. analiza documentaţiei se realizează de către o comisie comună formată din reprezentanţi ai Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi Inspectoratului General al Poliţiei - Direcţia Poliţiei Rutiere;3.2. comisia se întruneşte periodic, în raport cu numărul şi importanţa solicitărilor.4. Concluziile comisiei privind analiza documentaţiei pentru eliberarea autorizaţiilor speciale nominale de circulaţie se vor consemna într-un proces-verbal.5. Condiţii pentru acordarea autorizaţiilor speciale nominale:5.1. punctul de origine sau de destinaţie al transportului să se afle situat pe traseul restricţionat;5.2. nu există trasee alternative pentru acces la punctul de origine sau de destinaţie al transportului;5.3. sectorul de drum pentru care se autorizează transportul să fie cât mai scurt, prin folosirea în principal a traseelor alternative;5.4. obţinerea autorizaţiei speciale de transport înaintea depunerii documentaţiei pentru eliberarea autorizaţiei de circulaţie;5.5. caracteristicile tehnice şi geometrice ale traseelor alternative nu conferă posibilitatea efectuării transportului pe aceste trasee;5.6. perioada maximă de autorizare este de 3 luni.6. Autorizarea efectuării transportului:6.1. în cazul avizării documentaţiei, autorizaţia de circulaţie se completează şi se semnează conform competenţelor;6.2. în cazul în care nu se avizează efectuarea transportului, documentaţia nu se restituie solicitantului.7. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va ţine evidenţa tuturor autorizaţiilor de circulaţie eliberate.8. Documentaţiile se arhivează o perioadă de 12 luni la sediul emitentului.---------