ORDIN nr. 1.103 din 14 octombrie 2005privind constituirea celulei de criză pentru supravegherea şi monitorizarea măsurilor de sănătate publică ce se impun în contextul existenţei focarelor de gripă aviară la păsări
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 25 octombrie 2005    În temeiul prevederilor Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică nr. EN 2.436/2005,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă constituirea celulei de criză pentru supravegherea şi monitorizarea măsurilor de sănătate publică ce se impun în contextul existenţei focarelor de gripă aviară la păsări pe teritoriul României, având următoarea componenţă:- preşedinte: prof. dr. Virgil Păunescu - secretar de stat, Ministerul Sănătăţii;- membri:dr. Costinea Rodica, director, Direcţia de sănătate publică, Ministerul Sănătăţii;prof. dr. Ceauşu Emanoil - director, Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş" Bucureşti;prof. dr. Adrian Streinu Cercel - director, Institutul de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" Bucureşti;dr. Beldescu Nicolae - director, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti;dr. Alexandrescu Viorel - şeful Centrului Naţional de Gripă, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti;farm. Robert Ancuceanu - director general, Direcţia generală farmaceutică şi aparatură medicală, Ministerul Sănătăţii;- secretar: dr. Fechete Amalia, Direcţia de sănătate publică, Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 2Se aprobă Planul de acţiune cu privire la măsurile de sănătate publică în focarul de gripă aviară la păsări - Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 14 octombrie 2005.Nr. 1.103.  +  Anexa PLAN DE ACŢIUNEcu privire la măsurile de sănătate publică în focarul degripă aviară la păsări - Ceamurlia de Jos, judeţul TulceaÎn temeiul Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie următoarele măsuri:1. Se instituie carantina umană în zona satelor comunei Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea. Începând cu data de 14 octombrie 2005, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea va dispune îndeplinirea acestei măsuri.Starea de carantină va fi menţinută timp de 10 zile după ce autoritatea sanitar-veterinară declară focarul de gripă aviară închis prin distrugerea în totalitate a păsărilor domestice din comuna Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea, şi dezinfecţia terminală în fiecare gospodărie.2. Complementar măsurilor de supraveghere epidemiologică a infecţiilor respiratorii se organizează Sistemul de supraveghere activă pentru depistarea cazurilor de gripă aviară la om, astfel:A. Pentru toate persoanele care solicită asistenţă medicală în ambulatoriu se va recolta exsudat nazofaringian în vederea identificării virusului gripal A (H5N1 sau variante), dacă îndeplinesc următoarele condiţii:- debut brusc;- febră > 38°C;- mialgiişi unul sau mai multe dintre următoarele semne/simptome:- tuse;- dureri în gât;- tulburări respiratorii;- tulburări de conştienţăşi persoana este rezidentă/a călătorit, cu 10 zile înainte de apariţia semnelor/simptomelor, în zone în care a fost confirmată gripa aviară la păsări sau la oameni şi a venit în contact direct cu păsări moarte sau cu dejecţiile acestora.Aceste persoane vor fi considerate suspecte şi vor fi transportate imediat la secţia de boli infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean Tulcea.B. Pentru toate persoanele spitalizate, indiferent de spital/secţie, se va recolta exsudat nazofaringian şi ser în vederea identificării virusului gripal A (H5N1 sau variante), dacă îndeplinesc următoarele condiţii:- pneumonie confirmată radiologic;- IACRS;- alte semne/simptome severe de suferinţă a sistemuluirespirator pentru care nu poate fi estimat un diagnosticclinic alternativ, altul decât gripa;şi persoana este rezidentă/a călătorit, cu 10 zile înainte de apariţia semnelor/simptomelor, în zone în care a fost confirmată gripa aviară la păsări sau la oameni şi a venit în contact direct cu păsări moarte sau cu dejecţiile acestora.Exsudatele nazofaringiene vor fi însoţite de formularul de trimitere a probelor pentru diagnosticul de gripă, completat în instituţia în care se face recoltarea.Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea va ţine evidenţa nominală pentru toate cazurile de la care s-a prelevat exsudat nazofaringian.C. Managementul cazurilor suspecte1. Asigurarea unui mijloc de transport de tip ambulanţă, special desemnat, cu aparatură de asistare în caz de insuficienţă respiratorie severă2. Personalul de pe ambulanţă va purta echipament de protecţie cu mască şi va fi imunizat AG.3. Cazurile suspecte se transportă la secţia de boli infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean Tulcea, în spaţiile desemnate şi special amenajate. Dacă simptomatologia corespunde definiţiei de caz, pacientul va fi trimis imediat la Institutul de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" Bucureşti, cu mască de protecţie.4. După fiecare transport ambulanţa este supusă dezinfecţiei.D. Măsuri în cadrul Institutului de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" BucureştiInstitutul rezervă pentru astfel de cazuri Pavilionul 2, unde sunt asigurate măsuri P2 cu măsuri de precauţie P3. Personalul care lucrează în acest pavilion va deservi numai acest spaţiu şi va fi instruit conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.Personalul Institutului de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" Bucureşti va fi imunizat AG de către Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.Ministerul Sănătăţii va asigura în rezerva pentru situaţii speciale medicamente antivirale, antibiotice şi antiinflamatorii: Oseltamivir, Meropenem, Vancomicin, Claritromicină, Linezelid, Dexametazon fiole, care vor fi puse la dispoziţia Institutului de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" Bucureşti pentru tratamentul cazurilor.Ministerul Sănătăţii va dispune dirijarea, până la ocuparea posturilor scoase la concurs, a 3 medici specialişti în anestezie şi terapie intensivă din unităţi spitaliceşti din Bucureşti.E. Diagnosticul de laborator pentru confirmarea gripei aviare la omProbele pentru confirmarea diagnosticului de laborator se analizează la Laboratorul naţional de referinţă pentru gripă din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti.Recoltarea şi transportul probelor se vor face în condiţii maxime de securitate, în baza recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii difuzate de Ministerul Sănătăţii la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, însoţite de formularul de trimitere.F. Managementul contacţilor cu caz suspectDirecţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea va recomanda izolarea la domiciliu a contacţilor, iar medicul de familie va asigura monitorizarea clinică zilnică, inclusiv termometrizare, şi tratamentul preventiv cu medicamente antivirale timp de 7 zile.G. Măsuri faţă de populaţia comunei Ceamurila de Jos, judeţul Tulcea, altele decât vaccinarea AG- Avertizarea populaţiei pentru a se adresa imediat medicului de familie în caz de îmbolnăvire- Catagrafierea imediată de către medicul de familie a gravidelor şi persoanelor cu afecţiuni oncologice, acestea urmând a fi instruite cu privire la evitarea contactelor prin care se pot expune riscului de îmbolnăvire de gripă umană şi/sau aviară.H. Măsuri faţă de persoanele care acţionează în focar- Instruire cu privire la măsuri de prevenire a îmbolnăvirii- Echipament adecvat de protecţie - combinezon, ochelari, măşti, mănuşi, şorţ etc.- Vaccinare antigripală- Profilaxie antivirală în perioada intervenţiei pentru personalul veterinar, personalul medico-sanitar şi personalul de intervenţie din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor etc.I. Măsuri faţă de alte persoane care intră în zonă- Instruire la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea- Asigurare de echipament de protecţie prin Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor- Imunizarea cu vaccin gripalJ. Măsuri în comuna Ceamurila de Jos, judeţul Tulcea, după distrugerea păsărilorDezinfecţie terminală în întreaga localitate după distrugerea tuturor păsărilorK. Analiza de situaţie şi monitorizarea riscului epidemiologic de apariţie a îmbolnăvirilor la om cu virusul gripei aviare- Managementul informaţiei:Comitetul judeţean de intervenţie în caz de pandemie de gripă anunţă imediat Comitetului naţional de intervenţie orice caz suspect sau confirmat de gripă aviară la om.Medicii de familie, serviciile de ambulanţă, alte unităţi sanitare anunţă comitetului judeţean atât cazurile suspecte, cât şi pe cele diagnosticate.- Supravegherea clinică a populaţiei din zonă prin medicii de familie- Continuarea vaccinării antigripale- Extinderea zonei unde se va face vaccinarea la încă 9 localităţi cuprinse în zona de supraveghereNOTĂ: Planul a fost întocmit de Direcţia de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, cu consultarea membrilor Comisiei de epidemiologie şi boli infecţioase.------------