HOTĂRÂRE nr. 1.228 din 13 octombrie 2005pentru modificarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.104/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 24 octombrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICMetodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.104/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.146 din 3 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Personalul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor este format din poliţişti detaşaţi şi personal contractual detaşat de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii, precum şi din funcţionari publici şi personal contractual, altul decât cel detaşat."2. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(2) Gestionarea activităţii de resurse umane pentru poliţiştii detaşaţi şi pentru personalul contractual detaşat, în condiţiile legii, la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se face de către structura de specialitate din Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 13 octombrie 2005.Nr. 1.228.---------