HOTĂRÂRE nr. 281 din 21 martie 2002pentru modificarea anexei nr. I/12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale din sectorul minier şi pentru Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. I/12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale din sectorul minier şi pentru Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 15 ianuarie 2002, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.---------- Notă *) Anexa se comunică Ministerului Industriei şi Resurselor.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------