HOTĂRÎREA Nr. 343 din 9 iulie 1993pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 176 din 26 iulie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, anexate.  +  Articolul 2Cheltuielile ce decurg din aplicarea acestor norme vor fi efectuate în limita veniturilor proprii şi a fondurilor aprobate prin bugetul de stat cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri se aplică până la sfârşitul anului 1993.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul tineretului şi sportului,Gheorghe AngelescuMINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUINORMA 09/07/1993