HOTĂRÎREA Nr. 332 din 9 iulie 1993privind unele măsuri de corelare a pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a pensiei suplimentare cu evoluţia salariilor
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 170 din 21 iulie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu 1 august 1993, pensiile de asigurări sociale de stat, inclusiv cele integrate în acest sistem, pensiile I.O.V.R., cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1992, cu modificările ulterioare, pensiile agricultorilor şi ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii se majorează astfel: a) cu 20% pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi limita de vârsta cu vechime integrală; b) cu 15% pensiile pentru munca depusa şi limita de vârsta cu vechime incompleta, pensiile de invaliditate de toate gradele, pensiile de urmaş, toate categoriile de pensii ale agricultorilor şi ajutoarele sociale.  +  Articolul 2Pensiile suplimentare din sectorul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele stabilite în sectoarele integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat şi militare, se majorează, începând cu data prevăzută la art. 1, după cum urmează: a) cu 1.500 lei pensiile suplimentare ale pensionarilor pentru limita de vârsta şi toate gradele de invaliditate; b) cu 750, 1.125 sau 1.500 lei, pensiile suplimentare ale pensionarilor de urmaş, după cum sunt în plata unu, doi sau mai mulţi urmaşi.  +  Articolul 3Prevederile art. 1 şi 2 se vor aplica şi pensiilor ce se vor stabili după 1 august 1993, dacă în baza de calcul sunt cuprinse numai veniturile anterioare datei de 1 august 1993.  +  Articolul 4Se recomanda sectoarelor cu sisteme proprii de asigurări sociale să aplice prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu--------------