LEGE nr. 120 din 15 martie 2002privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 21 martie 2002  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 78 din 30 august 2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări:1. La articolul unic punctul 5, alineatele (1), (3) și (4) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Ministrul industriei și resurselor, la propunerea Agenției Române pentru Conservarea Energiei, emite reglementări tehnice privind eficienta energetica pentru aparate, echipamente și utilaje cu consum mare de energie.....................................................(3) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței coordonează activitatea de stabilire și elaborare a reglementărilor tehnice privind eficienta energetica și reabilitarea termica a construcțiilor.(4) Ministerele interesate, în colaborare cu Agenția Română pentru Conservarea Energiei, vor emite reglementări tehnice privind eficienta energetica în domeniile lor de activitate.2. La articolul unic, după punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu următorul cuprins.5^1. Articolele 13-15 se abroga.3. La articolul unic punctul 12, alineatul (3) al articolului 22, care devine articolul 19, va avea următorul cuprins:(3) Importurile de aparate, utilaje și echipamente destinate realizării proiectelor de creștere a eficientei energetice beneficiază de scutire de taxe vamale, aprobate prin ordine comune ale ministrului industriei și resurselor, ministrului afacerilor externe și ministrului finanțelor publice, la propunerea Agenției Române pentru Conservarea Energiei.  +  Articolul II(1) Organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Conservarea Energiei se vor aproba prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Cuantumul și procedura de acordare a stimulentelor fiscale și financiare vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei și Resurselor, conform art. 20 din Legea nr. 199/2000, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IIILegea nr. 199/2000, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  --------