DECRET nr. 334 din 26 iulie 1958privind ratificarea tratatului dintre Republica Populara Română şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea asistenţei juridice în cauzele civile, familiale şi penale
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 30 din 4 august 1958    Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române decretează:  +  Articolul UNICSe ratifica Tratatul dintre Republica Populara Română şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea asistenţei juridice în cauzele civile, familiale şi penale, semnat la Moscova la 3 aprilie 1958.TRATAT 03/04/1958