ORDIN nr. 477 din 5 decembrie 2001pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinara pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţările terţe de material seminal de la porcine domestice
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2002    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 146.099 din 29 noiembrie 2001, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinara pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţările terţe de material seminal de la porcine domestice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala şi direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării acestuia.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu  +  AnexăNORMA 05/12/2001