LEGE nr. 105 din 8 martie 2002privind schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului din componenta comunei Beliu, judeţul Arad
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2002    Cu ocazia implinirii a 80 de ani de la înfăptuirea României Mari şi în semn de preţuire pentru eroismul manifestat cu aceasta ocazie de Vasile Goldis,Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Satul Lunca Teuzului, din componenta comunei Beliu, judeţul Arad, îşi schimba denumirea din Lunca Teuzului în Vasile Goldis.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU---------