LEGE nr. 104 din 8 martie 2002privind înfiinţarea comunei Madaras, judeţul Harghita
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Madaras, judeţul Harghita, având în componenta satul Madaras. (2) Reşedinţa comunei se stabileşte în satul Madaras.  +  Articolul 2Comuna Danesti are în componenta satul Danesti, având reşedinţa în satul Danesti.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea potrivit legii a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Madaras, judeţul Harghita, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Madaras.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Harghita împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului Harghita şi Consiliul Local al Comunei Danesti vor repartiza veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Danesti între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Madaras vor fi administrate şi gestionate prin autorităţile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe salarii, în limita prevederilor aprobate în anul 2002 pe ansamblul judeţului Harghita. (3) Bugetul comunei Madaras pe anul 2002 se va elabora de către delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar, şi se va aproba de către prefectul judeţului Harghita şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, cu avizul Direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului Harghita. (4) Operaţiunile de predare-preluare se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Danesti şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Madaras, şi vor fi confirmate de Delegaţia permanenta a Consiliului Judeţean Harghita.  +  Articolul 5Până la noile alegeri locale autorităţile administraţiei publice locale din comuna Danesti, judeţul Harghita, vor funcţiona în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------