ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 28 februarie 2002pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 574/2001, se modifica după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂprivind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei, dreptului de autor şi audiovizualului"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei, dreptului de autor şi audiovizualului."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Ministerul Culturii şi Cultelor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, asigura elaborarea şi aplicarea strategiei în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi audiovizualului."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu──────────────────