HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 8 martie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ────────────────

  Ministrul informaţiilor publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul administraţiei publice,

  Octav Cozmâncă

  p. Ministrul comunicaţiilor şi

  tehnologiei informaţiei,

  Ion Smeeianu,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu
   +  AnexăNORMA 07/02/2002