HOTĂRÎRE Nr: 260 DIN 09/06/93privind organizarea Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare între Întreprinderile Mici şi Mijlocii, cu sediul la Bucureşti
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 148 DIN 02/07/93  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În conformitate cu Înţelegerea semnată la Varna la 21 octombrie 1992, se organizează Secretariatul Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare între Întreprinderile Mici şi Mijlocii, cu sediul la Bucureşti.Secretariatul permanent funcţionează pe lângă Agenţia Română de Dezvoltare.  +  Articolul 2Secretariatul permanent este alcătuit din trei specialişti români, numiţi de preşedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică, în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru consiliu.Posturile aferente secretariatului permanent sunt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Fondurile necesare finanţării cheltuielilor de funcţionare, dotare şi reprezentare ale secretariatului permanent se asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului, în limita sumei de 20 milioane lei.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------Ministru de stat,preşedintele Consiliului pentru Coordonare,Strategie şi Reforma Economică,Misu NegritoiuSecretarul general al Guvernului,Viorel Hrebenciuc  +  Anexa SCHEMA posturilor Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare între Întreprinderile Mici şi Mijlocii
         
    Nr. crt.Denumirea postuluiCondiţii de studii
    1.1 post expert guvernamental (şef secretariat permanent)studii superioare economice
    2.1 post expert guvernamentalstudii superioare economie/informatică
    3.1 post referentstudii medii
  ---------------