LEGE nr. 93 din 26 februarie 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 32/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2000, destinate inzestrarii Ministerului Apărării Naţionale, contractate în anii anteriori
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 32 din 17 aprilie 2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2000, destinate inzestrarii Ministerului Apărării Naţionale, contractate în anii anteriori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 18 aprilie 2000.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU------------