ORDIN nr. 48 din 18 februarie 2002privind aprobarea Listei cuprinzând organismele de inspecţie desemnate în domeniul recipiente-butelii
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2002  Ministrul industriei şi resurselor,în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 şi nr. 463 bis din 14 august 2001,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând organismele de inspecţie desemnate în domeniul recipiente-butelii, prevăzută în anexa.  +  Articolul 2Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescu  +  Anexă                                  LISTA                 cuprinzând organismele de inspecţie desemnate                          în domeniul recipiente-butelii
       
    Denumirea organismului de inspecţie desemnat/AdresaDomenii
    Unitatea ISCIR - CERT din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), Str. Fluviului nr. 16, sectorul 1, BucureştiRecipiente-butelii pentru gaz executate din oţel fără sudură
    Recipiente-butelii pentru gaz executate din oţel nealiat sudate
    Recipiente-butelii pentru gaz executate din aluminiu nealiat şi aliaje cu aluminiu fără sudură
  ---------------