HOTĂRÂRE nr. 118 din 7 februarie 2002privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic şi a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 20 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 81 şi 82 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, ale art. 65 lit. d) şi h) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, precum şi ale art. 15 din Legea apelor nr. 107/1996,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de acţiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic şi a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Florin Stadiu,secretar de statMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul industrieişi resurselor,Dan Ioan Popescu  +  Anexa 1PROGRAM 07/02/2002