DECRET nr. 109 din 24 aprilie 1959privind ratificarea Tratatului dintre Republica Populara Română şi Republica Populara Bulgaria privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 11 din 24 aprilie 1959    Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române decretează:  +  Articolul UNICSe ratifica Tratatul dintre Republica Populara Română şi Republica Populara Bulgaria privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, semnat la Sofia la 3 decembrie 1958.TRATAT 03/12/1958