DECRET nr. 505 din 20 decembrie 1958privind ratificarea Tratatului dintre Republica Populara Română şi Republica Populara Ungara privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 2 din 17 ianuarie 1959    Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române decretează:  +  Articolul UNICSe ratifica Tratatul dintre Republica Populara Română şi Republica Populara Ungara privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, semnat la Bucureşti la 7 octombrie 1958.TRATAT 07/10/1958