DECRET nr. 506 din 20 decembrie 1958privind ratificarea Tratatului dintre Republica Populara Română şi Republica Cehoslovaca privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 6 din 18 februarie 1959    Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române decretează:  +  Articolul UNICSe ratifica Tratatul dintre Republica Populara Română şi Republica Cehoslovaca privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, semnat la Praga la 25 octombrie 1958.TRATAT 25/10/1958