ORDIN nr. 462 din 28 noiembrie 2001pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia gainilor ouatoare
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 12 februarie 2002    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 145.476 din 16 noiembrie 2001, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind standardele minime pentru protecţia gainilor ouatoare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu  +  Anexa 1NORMA 28/11/2001