ORDIN nr. 24 din 17 ianuarie 2002privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru stabilirea Listei cuprinzând ţările terţe şi centrele de colectare a materialului seminal, din care se autorizeaza importul de material seminal de bovine în România
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2002    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 152.230 din 10 ianuarie 2002, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara pentru stabilirea Listei cuprinzând ţările terţe şi centrele de colectare a materialului seminal, din care se autorizeaza importul de material seminal de bovine în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de aducere la îndeplinire a prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu  +  AnexăNORMA 17/01/2002